nieuws

Vrouwen regeren sinds 1982 over het Nederlandse asfalt

infra Premium 2688

Vrouwen regeren sinds 1982 over het Nederlandse asfalt

Wat is dat toch? Sinds 1982 delen vrouwen de lakens uit op de snelweg. Op twee na, waren alle ministers van Verkeer, Waterstaat of Infrastructuur de afgelopen 35 jaar van het vrouwelijke geslacht. Cora van Nieuwenhuizen (54) is nummer zeven. “Vrouwen zijn vaak heel praktisch en zorgen voor een andere sfeer.”

Neelie, Hanja, Annemarie, Tineke, Karla en Melanie. Zes oer-Hollandse vrouwen, zes ministers. Dan kunnen ze wel zeggen dat er te veel mannen op het Binnenhof zijn. In het wereldje van ZOAB, bitumen, dijkverzwaringen en natte kunstwerken heeft de vrouw allang de macht gegrepen.

Sinds 1982, sinds Neelie Kroes als allereerste vrouw gedoopt werd als minister van Verkeer en Waterstaat, is dit departement van ingenieurs en technocraten in handen van de vrouw. Mind you: zes van de laatste acht ministers van ‘Infrastructuur’, waren vrouw. Alleen Camiel Eurlings en Roelf de Boer doorbraken sinds 1982 de mannelijke stilte. Maar de Boer van de LPF zat er amper een jaar. En Schultz ruim zeven. Eigenlijk deed alleen de inbreng van Eurlings ertoe.

Tineke Netelenbos.

Zevende vrouwelijke minister

En er komt geen einde aan. Met Rutte III wordt de lijst van vrouwen op het ministerie van grijze pakken met een krijtstreep weer ietsje langer. Cora van Nieuwenhuizen is de zevende vrouw die in de voetsporen treedt van Cornelis Lely (grondlegger van de Zuiderzeewerken). De zevende sinds 1877 toen het mannenministerie nog ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid heette. Toeval of niet. Ook de naam veranderde sindsdien zeven keer.

Waterstaat is weer terug in de naam. En dat is maar goed ook, vindt oud-minister en ‘Zuiderzeelijnkiller’ Karla Peijs. Inderdaad. Van Verkeer en Waterstaat. “Infrastructuur en Waterstaat? Jammer dat ze niet helemaal teruggrijpen op de naam Verkeer en Waterstaat. Wereldwijd staan we om onze waterstaat bekend.”

Melanie Schultz en Karla Peijs.

Ze mijmert terug naar de tijd dat zij regeerde over water- en snelwegen. “Met slechts een investeringsprogramma van tien miljoen euro kwamen we wel binnen bij de minister van China. Dat deed niemand ons na. Wij zijn zo goed in water. En ook onze baggerindustrie is van wereldklasse. Infrastructuur en Milieu. Dat zei niemand iets.”

“De tijd dat de ingenieur per definitie een man is, ligt ver achter ons”

Een opgewekte mevrouw Peijs (73) dus. En dat Cora nummer zeven is in lijn, getuigt er, volgens de voormalige CDA-politica van dat de man-vrouw-discussie op dit ministerie allang geen issue meer is. “De tijd dat de ingenieur per definitie een man is, ligt al ver achter ons. TU Delft zit tegenwoordig ook vol vrouwen. En dit is ook een fijn ministerie. En vrouwen zijn praktisch. Dat helpt mee als je met organisaties zoals ProRail en Rijkswaterstaat te maken hebt. Vrouwen zorgen voor een andere sfeer. Zaken zoals verkeersveiligheid, (zag ik altijd als speerpunt) vragen toch om een bepaalde opstelling.”

Neelie Kroes.

Een andere sfeer? De vrouw als ideale bestrijder van technische discussies waar je dagen, weken in kunt blijven hangen. De vrouw als medicijn tegen haantjesgedrag? Senator Elco Brinkman, oud-minister en oud-voorzitter van Bouwend Nederland (man) heeft een andere lezing.

Tanende belangstelling voor infrastructuur

Hij constateert dat ministerposten voor ministeries die over ruimtelijke ordening en infrastructuur niet de meest populaire zijn. “De politieke belangstelling voor zaken als wonen en infra is al zeer lang tanende. Datzelfde geldt voor Ruimtelijke ordening. Mijn indruk is dat men voor deze posten niet in de rij staat en dan druk ik mij voorzichtig uit.”

Begrijp Brinkman niet verkeerd. Hij bedoelt niet dat Infrastructuur en Waterstaat een soort van afdankertje is voor de vrouw die ook zo graag in het kabinet wil. Of als plek om het vrouwenmoyenne van mannenkabinetten op te vijzelen? Zo scherp wil hij het niet aanzetten.

Annemarie Jorritsma.

“De topprioriteiten liggen gewoon bij andere ministeries. Ik doel op de belangstelling die er voor de verschillende posten is op de hoogste niveaus.”

Peijs kan daar wel in meegaan. Waar dit najaar vooral werd gestreden om Financiën en Sociale Zaken, hoor je niemand piepen over Infrastructuur. “Dit is gewoon niet zo’n politiek ministerie. En mannen willen graag politiek relevant zijn. Graag naar Buitenlandse Zaken of iets dergelijks. Maar op het gebied van infrastructuur moet ook van alles gebeuren.”

Investeren buiten de Randstad

Mooie, bemoedigende woorden voor Cora en Stientje (nieuwe staatssecretaris) van een politiek zwaargewicht. Maar heeft ze gelijk? Valt er veel te doen? Ze krijgen in elk geval weer wat ‘zakgeld’ mee om nieuwe besluiten te nemen (twee miljard euro de komende drie jaar). Maar, wat zouden ze moeten forceren?

Peijs weet het wel. “Je wilt niet tot 2023 in de file staan. Daar komt ook de factor milieu om de hoek kijken. Je zult gebruik moeten maken van de openbare ruimte en op zoek moeten naar de buitengebieden. Iedereen heeft het erover dat de zeespiegel sneller gaat stijgen. De vraag is dan of je er wel verstandig aan doet om alle pijlen te richten op de Randstad. Ik denk van niet. Ik denk dat je moet kijken naar prachtige provincies zoals Drenthe, Zeeland en Overijssel. Ook daar kun je goed leven en werken. Het hoeft niet allemaal naar de grote stad. Wat dat betreft zou ik investeren in de luchthaven Twente. Why not Twente? De luchthaven daar zal altijd droog blijven.”

Peijs heeft nog wel een advies aan de nieuwe vrouwelijke bewindspersonen: leg met grote spoed een weg aan tussen Rotterdam en Antwerpen op het Robel-traject (was ooit plan voor goederenspoor) voor uitsluitend vrachtverkeer dat daardoor dicht op elkaar kan rijden.

“Dat is goed voor de veiligheid, ontlast de A16 en zou voor een stad als Dordrecht fantastisch zijn. Daar gaan zoveel gevaarlijke stoffen door de stad. Welk prijskaartje daaraan hangt? Dat zal wel meevallen. Zeker als je dat vergelijkt met een spoorlijn.”

Creatieve Cora

Brinkman (CDA) geeft de twee ‘bestuurders van de mobiliteit’ mee dat er nog altijd te veel regels zijn. Geld verspillen is volgens hem nauwelijks mogelijk. Cora zal creatief moeten zijn. “De middelen zijn beperkt. Maar als er niet meer geld is, dan zal ze het hier mee moeten doen, al ben ik wel benieuwd hoe ze omgaat met de groeiende bevolking en de bijhorende mobiliteit.”

Cora van Nieuwenhuizen.

Minder dan Peijs, maakt Brinkman zich zorgen over de zeespiegelstijging. “Hopelijk gaat het niet alleen over het klimaat, want er is meer onder de zon.”

Onzin, denkt Peijs. En als dit verhaal dan toch over mannen en vrouwen gaat. Blij van de man van de VVD en de belastingdienst, als minister van Economische Zaken en Klimaat (Eric Wiebes), wordt ze niet. “Klimaat als onderdeel van Economische Zaken vind ik gevaarlijk. Het is gewoon pompen of verzuipen nu.”

Fijn ministerie, zonder schorpioenen

En ze besluit. “Cora is een goede bestuurder. Ze deed onder meer ervaring op in het Europees Parlement, was gedeputeerde, en weet als oud-Kamerlid hoe de hazen lopen.

Iets te doen? Peijs lacht gul. “Ze barsten op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het werk. En het is één van de mooiste ministeries dat er is. Er moet ontzettend veel gebeuren. Dat gaan we doen, denken vrouwen. Wat dat betreft is het ook een heerlijk ministerie waar je met normale mensen echt wat kunt doen. Met ook echt loyale mensen. Niet zoals Veiligheid en Justitie. Een nest van slangen en schorpioenen.”


Vrouwen regeren sinds 1982 over het asfalt

  • 1982-1989 Neelie Kroes* (VVD)
  • 1989-1994 Hanja Maij-Weggen (CDA)
  • 1994-1998 Annemarie Jorritsma (VVD)
  • 1998-2002 Tineke Netelenbos (VVD)
  • 2002-2003 Roelf de Boer (LPF)
  • 2003-2007 Karla Peijs (CDA)
  • 2007-2010 Camiel Eurlings (CDA)
  • 2010-2017 Melanie Schultz* (VVD)

*Twee termijnen minister


Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)

Naam: Cornelia (Cora) van Nieuwenhuizen
Geboren op: 12 juni 1963 in Ridderkerk
Was: lid van Europees Parlement, gedeputeerde mobiliteit en ruimtelijke ordening in Brabant, Tweede Kamerlid.
Opmerkelijk: Feijenoordfan, initiatiefnemer van de weg van de toekomst (N329)
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
Stientje van Veldhoven (D66)

Naam: Stientje van Veldhoven
Geboren op: 22 juni 1973 in Utrecht
Is: sinds 2010 Kamerlid en hield zich bezig met de aardbevingsproblematiek en maakte zich hard voor nul-op-de-meterwoningen
Opmerkelijk: was in 2014 het meest duurzame Kamerlid

 

Reageer op dit artikel