nieuws

BAM beschuldigd van bedrijfsspionage bij rechtszaak Blankenburgtunnel

infra Premium 13063

BAM beschuldigd van bedrijfsspionage bij rechtszaak Blankenburgtunnel

Vals spel, bedrijfsspionage, te diepe bouwkuipen en de dubbele petten van Witteveen + Bos speelden hoofdrollen tijdens de rechtszaak over de Blankenburgtunnel. BAM, VolkerWessels, Boskalis en TBI (consortium BBV24) stonden lijnrecht tegenover Ballast Nedam, Maguire en DEME (consortium BAAK). Wie heeft gelijk en krijgt de opdracht gegund?

Inzet van het kort geding is het project voor de Rotterdamse toltunnel met een waarde van ruim een half miljard euro. De beschuldigingen over en weer zijn bikkelhard: Belangenverstrengeling versus bedrijfsspionage zijn de bittere verwijten over en weer. Een legertje topadvocaten is uitgerukt om de twee consortia en opdrachtgever Rijkswaterstaat bij te staan in hun verweer.

Rechter heeft 4 weken nodig om te beslissen in de zaak rond de Blankenburgtunnel

Een tendergeschil van deze omvang wordt niet vaak bij de rechtbank uitgevochten. De rechter heeft dan ook 4 weken in plaats van de gebruikelijke 2 weken nodig om tot een uitspraak te komen. “Het is een forse zaak met grote belangen”, sluit hij na uren de zitting af.

De afmetingen en hoeveelheid  afzinkelementen werden breed uitgemeten in de rechtszaak. Foto’s Rijkswaterstaat

Diezelfde rechter vat bij aanvang het geschil simpel samen. Deze zaak draait om vier punten: De rol van Witteveen + Bos, de ‘slimme bouwmethode’ van de beoogde winnaar, de waardering van het kwaliteitsplan en de motivering van de afwijzing.

Dubieuze dubbelrol van Witteveen + Bos bij de Blankenburgtunnel

Het meest heikele punt dat bij de zaak is ingebracht is de dubbelrol van het ingenieursbureau. Witteveen + Bos adviseerde met 53 mensen in de voorfase bij Rijkswaterstaat, ook over het referentieontwerp en het risicoadvies. In totaal leverden zij 103 documenten op voor de opdrachtgever. Stukken die niet allemaal zijn vrijgegeven voor de tegenpartij omdat ze achterhaald zouden zijn. “Hoe kunnen we dat beoordelen als we die stukken niet kennen?”, pareert de advocaat van nr. 2 (BB24) meteen. “Marktpartijen vragen ons juist hen niet te overladen met stukken die niet relevant zijn”, kaatst de landsadvocaat meteen terug namens Rijkswaterstaat.

Drie mensen adviseerden beide kanten rond het project Blankenburgtunnel

Pikant is wel dat 3 mensen daarvan later ook het winnende consortium met Ballast Nedam adviseerden en maandenlang was er geen beschermingsplan om die belangen te scheiden. Daardoor is sprake van belangenverstrengeling en voorkennis waardoor de inschrijving ongeldig is, betogen de verliezers.

Niks aan de hand, brengen de advocaten van nr 1 (BAAK) daar tegenin: Het beschermingsplan zou 6 juni 2016 door Rijkswaterstaat zijn goedgekeurd, het consortium is 4 dagen later gevormd en 21 of 24 juni – “hier is sprake van een typo” – zou Witteveen + Bos zijn overgestapt naar de markt. Op 4 juli zijn de eerste advieswerkzaamheden uitgevoerd.

Dit staatje speelde woensdag een cruciale rol bij de rechtbank. Hoever ging Witteveen + Bos?

Een kakofonie van data vliegt over tafel, maar opmerkelijk blijft de dubbelrol van het adviesbureau wel. Er is ook steeds meer jurisprudentie die er op wijst dat inschrijvingen ongeldig zijn bij zelfs maar een vermoeden van belangenverstrengeling. Het zal een cruciaal punt zijn bij de beoordeling van de rechter.

“Dat is vertrouwelijk”

Voor de verliezers was het een grote frustratie om er niet achter te komen hoe het “slimme bouwontwerp” van BAAK in elkaar zit. Ook de rechtszaak bracht daar niet veel helderheid over. “Dat is vertrouwelijk.” Wel werd duidelijk dat het verschil in de beoordeling draait om de hoeveelheid afzinkelementen voor de tunnel. Nummer 1 heeft gekozen voor 2 elementen van 200 meter, nummer 2 heeft gekozen voor kleinere 4 elementen die minder beslag leggen op de vaarroute.

BAM beschuldigd van onrechtmatig verkregen bewijs en spionage

Over de precieze maten van de elementen wordt zeer geheimzinnig gedaan. “De bouwkuip voor het deel dat ter plekke wordt afgebouwd komt op 28 meter diep. Gevaarlijk en een extra risico”, betoogt de verliezer die voor een meer traditionele methode heeft gekozen met minder diepe bouwkuipen. BAAK wil de ‘vermeende bouwmethode’ niet prijsgeven en beschuldigt BBV24 van onrechtmatig verkregen bewijs en spionage.

BBV24 heeft namelijk gebruik gemaakt van diverse verklaringen van mensen en bureau’s die voor de ‘tegenpartij’ hebben gewerkt. Het komt ze op de harde beschuldiging van bedrijfsspionage te staan.

Wie mag de Blankenburgtunnel bouwen? De rechter beslist over uiterlijk 4 weken.

De advocaat van nr 2 maakt er zich met een grapje vanaf, maar BAAK vindt dat er allerlei vertrouwelijke informatie op straat ligt en had het liefst gezien dat de zitting achter gesloten deuren had plaatsgevonden. Daar stak de rechter meteen een stokje voor.

De verklaring van ene meneer Visser speelt een essentiële rol bij het verweer over de maatvoering van de afzinktunnel. Het blijkt iemand te zijn van onderaannemer Strukton die uit de school is geklapt over het winnende “slimme bouwontwerp”. Hoe slim die methode nu echt is, blijft ook tijdens de zitting geheim.

Over zinkelementen en hun maten

Wel is duidelijk Rijkswaterstaat overtuigd is en extra punten heeft toegekend waardoor de 40 miljoen euro lagere inschrijfprijs van nummer 2 teniet wordt gedaan en een verschil van 10 miljoen euro in het voordeel van de beoogde winnaar ontstaat.

Bij de rechtbank bleef de technische discussie vooral steken op het niveau of 2 zinkelementen nu wel of geen hinder oplevert voor de scheepvaart of extra risico’s bij het afzinken. Ook zijn nog allerlei betogen gehouden over de hoogte van de emvi-score die deels samenhangen met de gekozen afzinkmethode, maar ook voor het kwaliteitsplan. Het winnende consortium heeft opvallend veel 10-en gescoord. Zou dat toch te maken kunnen hebben met de input van Witteveen + Bos die precies wist wat Rijkswaterstaat belangrijk vindt, vraagt de advocaat van de BBV24 zich hardop af.  En daarmee is het cirkeltje in de redenering rond. Over uiterlijk 4 weken hakt de rechter een knoop door.

 


Emvi-scores Blankenburgtunnel

Bepalen                                            (BBV24)  BAM e.a.                           (Baak) Ballast Nedam e.a.

Netto Contante Waarde                       536.039.257                                       577.511.472

Aftrek omgevingsmanagement           10.000.000                                          15.000.000

Aftrek bouwhinder                                 22.500.000                                          30.000.000

Aftrek verkeershinder                            20.000.000                                          20.000.000

Aftrek risicobeheersplan                       138.250.000                                       175.250.000

Vermindering DuboCalc                         50.000.000                                          50.000.000

Vermindering CO2-ladder                      26.801.963                                           28.875.574

Totaal                                                        268.487.294                                          258.385.898


 

 

Reageer op dit artikel