nieuws

A15 krijgt tijdelijke brug van 40 miljoen euro

infra Premium 4997

A15 krijgt tijdelijke brug van 40 miljoen euro

Rijkswaterstaat laat een tijdelijke verkeersbrug bouwen in de A15 tussen de Maasvlakte en het achterland. Voor de brug is 40 miljoen euro beschikbaar. Uiteindelijk komt er een nieuwe brug van 86 miljoen euro.

De Suurhoffbrug (1972) is nog geen vijftig jaar oud. Toch is de basculebrug in slechte conditie. Vooral het beweegbare deel vertoont kuren. Scheurtjes en vermoeiing van het brugdek spelen een veel langere levensduur van het kunstwerk parten.

Rijkswaterstaat wilde de brug over het Hartelkanaal renoveren. De beheerder van wegen en kunstwerken dacht de verkeersbrug te kunnen versterken met hoge sterktebeton, maar dat bleek toch niet te kunnen.

Nieuwbouw dus. Hoe en wanneer moet de komende jaren blijken. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Schultz onderzoek aan naar de nieuwe brug. En ze belooft de bouw van een tijdelijke brug.

“Aangezien de totale procedure van het ruimtelijk besluit tot en met realisatie van een nieuwe verkeersbrug in 2020 nog niet kan zijn doorlopen, bouwt Rijkswaterstaat op korte termijn een tijdelijke wegverkeersbrug, waarbij de huidige functionaliteit blijft gehandhaafd. Deze tijdelijke brug kan de komende jaren de druk op de huidige verkeersbrug verlichten en laat reële keuzeruimte voor de lange termijn.”

Voor nieuwe Suurhoffbrug is 40 miljoen beschikbaar

Voor de tijdelijke brug is 40 miljoen euro beschikbaar. De nieuwe brug gaat ruim twee keer zoveel kosten (86 miljoen euro voor gereserveerd).

“Dit bedrag is gebaseerd op de kostenraming van één op één vervanging van de huidige wegverkeersbrug, zonder uitbreiding van de functionaliteit. Naaste deze ‘nuloptie’ worden ook nog andere alternatieven onderzocht.”

Zo denkt Rijkswaterstaat na over een verkeersbrug met extra wensen vanuit de regio. Ook wordt nagedacht over een oeververbinding voor zowel spoor- als wegveerkeer. Het kan ook nog zijn dat de brug op een andere plek komt te liggen.

Uiterlijk 2028 moet de nieuwe brug klaar zijn. In 2023 moet de bouw van de permanente brug beginnen.

Reageer op dit artikel