nieuws

Wonder A10 West halverwege

infra 2978

Wonder A10 West halverwege

Het grootschalig onderhoud van de A10 West is halverwege. Het wonder herhaalt zich en grote verkeerschaos blijft uit. Boskalis heeft nog drie weken voor de andere helft.

Komende zondag gaat de buitenring (zuid) alweer open en gaat de binnenring voor drie weken dicht. Maandag 4 september, vóór het begin van de ochtendspits, is de A10 West weer volledig toegankelijk.

Ook nog Zuidasdok en N200

Het groot onderhoud is een jaar vervroegd en versneld uitgevoerd om te voorkomen dat te veel werkzaamheden samenvallen en alsnog grote overlast veroorzaken. De uitvoering van de Zuidasdok (ondertunneling A10) staat op de planning, maar ook de N200 gaat op de schop.

Eerste wonder

Het is 16 jaar geleden dat zich een eerste wonder voltrok en het groot onderhoud in de zomer van 2001 zonder grote verkeersinfarcten verliep. Toenmalig minister Peijs sprak toen van het Wonder van de A10 omdat grote problemen uitbleven. De aanpak om in een big-bang een klus in hoog tempo uit te voeren is sindsdien meerdere keren herhaald. Meest recent bij de Velsertunnel.

Geluidsarm materieel

Tijdens de tenderprocedure voor de A10 West is scherp gelet op het voorkomen van hinder en overlast. De weg doorsnijdt woonwijken en ontsluit de stadsdelen Nieuw-West, West en Zuid.

Bij de selectie van de aannemer Boskalis heeft Rijkswaterstaat specifiek gelet op zo min mogelijk hinder voor omwonenden. Zo vinden er ’s nachts geen geluidsintensieve werkzaamheden plaats vanwege de nachtrust en werkt de aannemer overdag met geluidsarm materieel. Ook vindt de aan- en afvoer van materieel zo veel mogelijk over de snelweg plaats.

Op 24 juli startte het groot onderhoud van de A10 West in zuidelijke richting. In 3 weken is 23.000 ton (= circa 20 olympische zwembaden) asfalt weggefreesd en dezelfde hoeveelheid nieuw asfalt aangebracht, 33 km belijning getrokken, 3200 m2 bestrating in de bermen vervangen, 40 voegen in het wegdek weggehakt en nieuw aangebracht, matrixborden en communicatiesystemen vervangen en de regenwaterafvoer verbeterd. Komende 3 weken herhalen deze werkzaamheden zich aan de andere kant van de weg.

 

Reageer op dit artikel