nieuws

A-Lanes maakt eindelijk ook spoor op Botlekbrug

infra Premium 3587

A-Lanes maakt eindelijk ook spoor op Botlekbrug

Zaterdag heeft de laatste trein over de oude Botlekbrug gereden. A-Lanes (strukton en Strabag) gaat namelijk aan de slag met het spoor over de nieuwe Botlekbrug. De rails maakten aanvankelijk geen onderdeel uit van het dbfm-contract. Het wegdeel is allang open, al kampt de brug nog wel met storingen.

De A15 Maasvlakte Vaanplein is uitgegroeid tot symboolproject van hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers niet met elkaar om moeten gaan. Het project is met horten en stoten en grote verliezen tot stand gekomen. Een van de problemen tijdens de uitvoering was de moeizame afstemming met ProRail.

Technisch ingewikkeld

In het oog springt de enorme hefbrug waar zowel een weg als een spoor overheen moeten gaan. Het wegdeel is nu al twee jaar in gebruik, maar de treinen rijden nog altijd over naastgelegen oude blauwe spoorbrug.

“Het project is technisch heel ingewikkeld. De marges bij de beweegbare delen komen voor het spoor heel precies. Het treinverkeer is relatief snel verstoord, zeker in vergelijking met autoverkeer. Daarom zijn we over het algemeen geen voorstander van multifunctionele kunstwerken”, licht Coen van Kranenburg van ProRail toe.

Inmiddels is de Marktvisie geschreven, zijn lessen getrokken en waait een nieuwe frisse wind bij ProRail. De spoorbeheerder heeft A-Lanes gevraagd ook het spoordeel op de brug af te bouwen. De werkzaamheden zijn toegevoegd aan het lopende contract met Rijkswaterstaat.

Na 62 jaar trouwe dienst

Na 62 jaar is 26 augustus de laatste trein over de oude Botlekbrug gereden. Zodra het spoor buiten dienst is, begint de aanleg van een nieuwe spoorverbinding en een verbinding voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe Botlekbrug. De oude brug wordt gesloopt. Klik hier voor een filmpje van ProRail over de werkzaamheden.

In opdracht van Rijkswaterstaat en ProRail werkt A-Lanes A15 op de nieuwe Botlekbrug aan het spoor, de bovenleiding en aan een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding. Als dat af is, installeren ze de veiligheidssystemen en kan het spoor worden aangesloten op het huidige spoorwegnet van de Havenspoorlijn. Verder worden de Venkelweg en Oude Maaspad opnieuw ingericht.

Totdat de brug klaar is wordt het spoorverkeer omgeleid via de Botlekspoortunnel waardoor de hinder van de werkzaamheden voor de goederenvervoerders beperkt is. De voorbereidende werkzaamheden waren al in volle gang. Het hele project is naar verwachting eind 2018 klaar.

De spoorwerkzaamheden bestaan uit:

 • Sloop oude brug
 • Aanleg tijdelijke op- en afritten voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe brug
 • Aansluiting nieuwe spoorlijn op bestaand spoorwegnet van de Havenspoorlijn
 • Aanleg bovenleidingen en installatie veiligheidssystemen voor de treinen
 • Realisatie definitieve op- en afritten voor langzaam verkeer
 • Verlegging Venkelweg en herinrichting Oude Maaspad

Projectgegevens A15MaVa

 • Lengte: 40 kilometer tussen Maasvlakte en Vaanplein
 • Verbreding: naar 2 x 5 rijstroken, inclusief vervanging Botlekbrug
 • Contractvorm: dbfm met twintig jaar onderhoud
 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
 • Opdrachtnemer: A-Lanes A15 (Strukton, Strabag en John Laing)
 • Contractwaarde: 1,2 miljard euro
 • Begin werkzaamheden: najaar 2011
 • Oplevering wegdeel: begin 2016
 • Oplevering spoordeel: eind 2018

 

Reageer op dit artikel