nieuws

Bouwcontract op een bierviltje: Nijkerkerbrug gegund

infra Premium 5047

Bouwcontract op een bierviltje: Nijkerkerbrug gegund

Alle regels zijn overboord gezet bij de renovatie van de Nijkerkerbrug. Marktpartijen en Rijkswaterstaat maakten samen het ontwerp, stelden samen het budget vast en schreven samen de handleiding met wederzijdse afspraken. Na de bouwvak begint de uitvoering.

De versterking van de Nijkerkerbrug is nu pas definitief gegund aan de combinatie van Mourik en Besix. Er is geen contract, maar wel een handleiding met dwingende regels waar beide partijen aan meeschreven. Het aanbesteden zonder regels is gelukt.

Rijkswaterstaat wil breken met vechtcontracten en is de stroeve samenwerking met marktpartijen beu. De renovatie van de Nijkerkerbrug (N301) is gekozen als pilot voor de Marktvisie om radicaal anders te werken en alle overbodige regels overboord te zetten.

Het project DOEN heeft als doel om de grenzen op te zoeken en samenwerking tussen opdrachtgever en marktpartijen te verbeteren en praktijkervaring op te doen voor andere bouwcontracten.

Prijs geen rol in tender

Uniek aan deze aanbestedingsprocedure is dat er niet werd geselecteerd op prijs en oplossing voor de brug, maar op de beste samenwerkingspartner. In de afgelopen periode werkten combinatie NU en Rijkswaterstaat samen aan het ontwerp en is het budget vastgesteld op 12 miljoen euro. Om een zo goed mogelijk ontwerp te maken, waren hierbij ook de beheerder van de brug en de omgeving betrokken.

Samen, samen, samen

De prijs, die ook gezamenlijk werd vastgesteld, volgde op de scope, de afspraken over de onderlinge samenwerking en de risicoverdeling. Op basis hiervan is  samen de overeenkomst geschreven dat de basis is voor de renovatie van de Nijkerkerbrug. Verder geldt het principe van eerlijk geld voor eerlijk werk, waarbij verschillen in prijs met het gunningsontwerp worden verrekend. “Zo voorkomen we dat de aannemer te weinig betaald krijgt omdat er onverwachte dingen gebeuren of dat RWS teveel betaald”, licht Patricia Troost toe namens het projectteam.

Oostzijde Nijkerkerbrug. Geen groot project, wel heel bijzonder. Foto: Rijkswaterstaat

Voor het team is het contract veel méér dan een document met regels en afspraken. Het is een handleiding waarin duidelijk wordt hoe het projectteam samenwerkt. Samen, samen, samen is het mantra waarbinnen is gewerkt.

De totstandkoming van deze handleiding was belangrijker dan de vastlegging, omdat de afspraken samen zijn vastgesteld. Het werk buiten begint na de bouwvak en zal de echte testcase worden.

Werken aan onderkant brug

Door de toegenomen verkeersdrukte en de zwaardere voertuigen, moet de Nijkerkerbrug versterkt worden. In overleg met de omgeving heeft het projectteam gekozen voor een ontwerp waarbij de werkzaamheden vooral aan de onderzijde van de brug plaatsvinden.

Hinder blijft daardoor tot een minimum beperkt. Het werk buiten begint na de zomervakantie. Werkzaamheden die hinder veroorzaken, volgen in het voorjaar van 2018. In het derde kwartaal van 2018 is het project klaar. Lees hier nog meer informatie over het project.


Project Nijkerkerbrug

 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
 • Opdrachtnemer: Combinatie NU (Mourik en Besix)
 • Contractwaarde: 12 miljoen euro (ex btw)
 • Contractvorm: geen, wel een handleiding
 • Gunning: juli 2017
 • Uitvoering: na bouwvak
 • Oplevering: Q3 2018

Opvallend:

 • ① Start samenwerking al tijdens aanbestedingsproces
 • ② Prijs geen criterium voor selectie
 • ③ Klant gaat met gegadigden om tafel en beoordeelt mee
 • ④ Wederzijdse beoordeling op samenwerking, ook na gunning
 • ⑤ Samen schrijven contract met afspraken over scope, prijs en risico’s

Bron: Inkoopplan


Selectiefase Project DOEN

 • Fase 1 – geschiktheidseisen en sollicitatie
 • Fase 2 – Tender start-up en wie is de beste samenwerkingspartner
 • Fase 3 – Tender Folluw-up en Wie kan het beste de klantbehoefte waarmaken
 • Fase 4 – Samen engineeren + prijs bepalen + contract schrijven

Bron: Inkoopplan


 

Reageer op dit artikel