nieuws

Leidingbouwer A.Hak langs de rand van de afgrond

infra 5052

Leidingbouwer A.Hak langs de rand van de afgrond

A.Hak heeft aan de rand van de afgrond gestaan. Tegenvallers op projecten, een teruglopende werkvoorraad en omvallende partners drukten de kabel- en leidingbouwer zo diep in het rood dat de continuïteit van het familiebedrijf in gevaar was.

Dat blijkt uit gesprekken die Cobouw heeft gevoerd met enkele (oud)-medewerkers van de onderneming.

Ook de, ruim een jaar na het aflopen van het boekjaar, gedeponeerde jaarrekening maakt duidelijk dat A.Hak in zwaar financieel weer terecht is gekomen. Over 2015 boekte het concern een verlies van ruim 58 miljoen euro. De omzet kwam in dat jaar uit op 447 miljoen, bijna 120 miljoen minder dan in het jaar ervoor.

Directeur-grootaandeelhouder Marco van Geenhuizen wil niet ingaan op vragen over de penibele situatie rond A. Hak. Hij verwijst naar zijn woordvoerder, Richard van Santen. Die bevestigt dat het “een spannende tijd is geweest”, waarin “alle zeilen moesten worden bijgezet”.

Van Santen benadrukt echter dat het tij inmiddels is gekeerd. “Zoals het er nu naar uit ziet, boeken we over 2016 een kleine winst. En 2017 gaat het ook weer een stuk beter. De markt is nog niet heel veel beter, maar er zijn wel nieuwe projecten losgekomen.”

Minder werk door dalende olieprijs

A.Hak raakte in financiële nood door de dalende olieprijs. Die zorgde voor een daling van het aantal opdrachten. “Daar hebben we stevig onder te lijden gehad”, geeft Van Santen toe. “Daarnaast hebben we te maken gehad met tegenvallers op een aantal projecten in binnen- en buitenland. Die combinatie maakte het moeilijk om boven nul te eindigen.”

Een van de projecten waar stevig verlies op werd geleden is de aanleg van een zestien kilometer lange warmtetransportleiding voor Nuon in Amsterdam. Volgens ingewijden schatte A.Hak de risico’s van het project vooraf volkomen verkeerd in en ging de onderneming daardoor voor miljoenen euro’s het schip in.

De zegsman van A.Hak ontkent niet dat er verlies is geleden op het bewuste werk, maar blijft vaag over de precieze oorzaak. Van Santen: “We kampten op dat moment al met liquiditeitstekorten. Als er meer tijd was geweest om ontstane geschillen op te lossen, waren we er wel uitgekomen. Maar er was geen tijd.”

Over de grens, in Duitsland, werd A.Hak getroffen door het faillissement van twee partners op een groot leidingbouwproject. “Eerst viel de een om, daarna de andere. Dan maak je het project wel af, maar met verlies”, aldus de woordvoerder, die geen exacte cijfers wil geven.

Harde ingrepen om hoofd boven water te houden

Om het bedrijf overeind te houden, werd – mede onder druk van financiers – hard ingegrepen. Een aantal niet-kernactiviteiten in binnen- en buitenland werd afgestoten; de kostenstructuur drastisch aangepakt. Daarnaast werd het team van Alvarez Marsal, een wereldvermaarde bedrijvendokter,  ingeschakeld om het familiebedrijf weer op het juiste spoor te zetten.

A.Hak bevestigt bij monde van Van Santen dat er “financieel specialisten” zijn ingevlogen, maar ontkent dat de familie Van Geenhuizen op afstand is gezet en geen bemoeienis meer heeft met de dagelijkse gang van zaken. Een van de (oud)-medewerkers die Cobouw sprak, beweert dat dat wel het geval is. Volgens hem heeft A.Hak over het afgelopen jaar ook nog een flink verlies geleden, van zeker 20 miljoen.

Getracht zou zijn om A.Hak in zijn geheel te verkopen aan een branchegenoot. Dat lukte niet. Twee investeringsmaatschappijen toonden wel interesse, maar haakten uiteindelijk ook af. Daarna zou besloten zijn om de voor de onderneming minder interessante bedrijfsonderdelen van de hand te gaan doen. Van Santen zegt niet te weten dat A. Hak in de etalage heeft gestaan.

Zorgen over werkgelegenheid

Bij CNV Vakmensen bestaan al enige tijd zorgen over de werkgelegenheid bij A.Hak. In gesprekken met de directie heeft de vakbond te horen gekregen dat “de omstandigheden waaronder A Hak moet opereren, drastisch zijn gewijzigd” en dat “niks doen geen optie is”. Maar welke gevolgen dat heeft voor het personeel, weet de bond niet. Volgens de laatste gepubliceerde jaarrekening telt het concern ruim 2200 medewerkers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels