nieuws

Heijmans en Ballast Nedam vissen achter net voor tunnel A16

infra Premium 9738

Heijmans en Ballast Nedam vissen achter net voor tunnel A16

De combinaties met Heijmans en Ballast Nedam vallen af bij de tender voor de nieuwe A16. Nog drie combinaties zijn in de race voor de energiezuinige tunnel bij Rotterdam, die voor 1 miljard euro op de begroting bij Rijkswaterstaat staat.

Pas in het voorjaar van 2018 maakt Rijkswaterstaat de winnaar van het dbfm-contract bekend. De overgebleven partijen zijn: De Nieuwe Zestien (BAM, Boskalis, VolkerWessel), Connect Rotterdam (Sacyr, Strukton) en De Groene Boog (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI).

1 kans en 2 risico’s

De afvallers na ruim een half jaar tenderen zijn Noord Plus (Heijmans, Fluor, Hochtief) en de groep Ballast Nedam/Macquarie/Strabag. Zij wisten Rijkswaterstaat niet afdoende te overtuigen met de uitwerking van 2 risico’s en 1 kans.

De aanleg van de A13/A16 roept vragen op in de Tweede Kamer.

De A16 springt in het oog als een van de lopende mega-projecten bij Rotterdam. Het project, inclusief een landtunnel van 2,1 kilometer, staat voor bijna 1 miljard euro op de begroting van het ministerie van Infrastructuur. De Blankenbrugtunnel en het Thames-wegtrace zijn twee andere grote infraopdrachten in de regio.

Verplicht tegelen

De A16-tunnel  staat model voor het groeiboek van het Centrum Ondergronds Bouwen waarin 39 maatregelen zijn uitgewerkt om het energieverbruik terug te dringen. Met relatief simpele ingrepen als tegelen en lichtroosters is het energieverbruik te halveren.

Vergroening weegt zwaar mee

Extra ‘groene’ maatregelen wegen voor 25 procent mee in de emvi-score. Om objectief te kunnen meten is de CO2-ladder ingezet, maar wordt energiereductie tijdens de uitvoering en later bij het gebruik ook gestimuleerd. Met een speciaal ontwikkeld rekenmodel is het rendement af te wegen tegen de investering.

 


Energieverbruik in tunnels (in procenten):

Verlichting      50%

Ventilatie       17%

Gebouwen      11%

Energiesysteem en noodstroomvoorzieningen       22%


Belangrijke onderdelen van de nieuwe A16:

• De nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16, de A16 Rotterdam
• Een nieuw knooppunt Zestienhoven
• Een half verdiepte landtunnel van circa 2100 meter in het Lage Bergse Bos
• Aansluiten van de tunnel op de verkeerscentrale te Rhoon
• Drie spoorkruisingen t.p.v. de Hogesnelheidslijn Zuid (HSL-zuid), de Randstadrail en de spoorlijn Rotterdam-Utrecht
• Uitbreiding van knooppunt Terbregseplein
• Enkele kunstwerken voor kruisende infrastructuur


 

Top 10 positieve prikkels voor tenderfase

  1. –       Maak prestatieafspraken in contracten in plaats van inspanningsverplichtingen
  2. –       Leg de energierekening zowel in de uitvoering als in de fase daarna bij de opdrachtnemer
  3. –       Zorg voor een betalingsmechanisme met een f-component in het contract
  4. –       Zorg voor een eenmalige betaling voor energie reducerende maatregelen
  5. –       Geef kortingen of boetes op energieverbruik
  6. –       Geef in EMVI’s een hoge (fictieve) waarde aan energiereductie
  7. –       Werk met een bodem- en plafondprijs of zet kwaliteit minimaal gelijk aan of hoger dan prijs
  8. –       Maak een reservering ten behoeve van energie reducerende maatregelen
  9. –       Neem energiereductie in de aanbesteding als gunningscriterium op
  10. –       Functioneel specificeren in plaats van het stellen van ‘dichtgetimmerde’ detaileisen

Bron: Groeiboek Energiereductie in tunnels


 

Reageer op dit artikel