nieuws

Extra koeling voor kromtrekkende noordbrug Afsluitdijk  

infra Premium 2669

Extra koeling voor kromtrekkende noordbrug Afsluitdijk  

De noordbrug in de Afsluitdijk  heeft last van het warme weer en blijkt extra storingsgevoelig.  Rijkswaterstaat gaat de hele brug langer en eerder koelen. Temperatuur schommelt Onlangs deden zich storingen voor aan de noordbrug in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Temperatuurverschillen blijken de oorzaak van deze storingen. Door de zonkracht en de daarbij gepaarde hogere temperaturen […]

De noordbrug in de Afsluitdijk  heeft last van het warme weer en blijkt extra storingsgevoelig.  Rijkswaterstaat gaat de hele brug langer en eerder koelen.

Temperatuur schommelt

Onlangs deden zich storingen voor aan de noordbrug in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Temperatuurverschillen blijken de oorzaak van deze storingen. Door de zonkracht en de daarbij gepaarde hogere temperaturen warmt de bovenkant van de brug sterk op.

Afsluitdijk
© Rijkswaterstaat – foto: Joop van Houdt

De onderkant van de brug is nog relatief koud, waardoor de brug aan de onderkant afkoelt. De brug trekt hierdoor krom (torsie). Hierdoor komt het beweegbare brugdeel niet helemaal terug op zijn plek. Bruggen worden bij warmte preventief gekoeld. Dit bleek niet in alle gevallen voldoende. Het koelregime is hierop aangepast, er wordt nu eerder en langer op een dag gekoeld over de gehele brug.

Extra onderhoud en inspecties

Een ander fenomeen bij warmte is het uitzetten van het brugdek in de lengte. In 2016 en het voorjaar van 2017 zijn hier al maatregelen voor genomen door de afstand tussen de rij-ijzers (voegovergangen bij bruggen) te verruimen. Sinds de recente renovatie van de Lorentz- en Stevinsluizencomplexen zijn er geen storingen van elektronische of mechanische aard geweest.

De aanbesteding voor de renovatie van de Afsluitdijk komt nog dit jaar op de markt.

Rijkswaterstaat intensiveert de inspecties en het regulier onderhoud en er wordt een aantal technische verbetermaatregelen doorgevoerd. Deze aanpak moet zorgen voor een vermindering van het aantal storingen in de periode tot vervanging van de bovenbouw.

Vervanging staal later

De vervanging van de bovenbouw, inclusief de bewegingswerken, is voorzien tussen 2023 en 2025. Op basis van recent onderzoek naar de technische staat van de brug zal rond 2020 een reparatie plaatsvinden aan de stalen bovenbouw (het rijdek).

De werkzaamheden aan het rijdek zullen meer inzicht geven in het meest doelmatige moment van vervanging van de stalen bovenbouw (inclusief bewegingswerken), waarna de planning kan worden aangescherpt. Rond 2050 is gehele vervanging van de bruggen voorzien.

Tender hele Afsluitdijk loopt

De Afsluitdijk is 85 jaar oud en voldoet niet aan de strengste veiligheidsnormen. De tender voor de versterking van het mega-project loopt. Voor het contract geldt een plafondprijs van rond de 600 miljoen euro en het project wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 gegund. De uitvoering moet in 2022 zijn afgerond.

De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. Rijkswaterstaat werkt in 2017 aan groot onderhoud van de heftorens en bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinspuisluizen.


Project renovatie Afsluitdijk

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Contract: dbfm met 25 jaar onderhoud

Plafondprijs: 600 miljoen euro

Reservering MIRT: 825 miljoen

Financial close: zomer 2018

Uitvoering: 2018-2022


Top 5 risico’s

 • Functioneren bestaande spuisluizen
 • Functioneren aangrenzende infrastructuurfonds
 • beheersing raakvlakken
 • vergunningen
 • onderschatting complexe vraagstukken

Scope dbfm-contract Afsluitdijk

 • Dijk versterken (overslagbestendig) over 32km
 • Versterken 25 spuisluizen: Den Oever en Kornwerderzand
 • Bouw van 2 nieuwe keersluizen: Den Oever en Kornwerderzand
 • Inbouw pompen Den Oever
 • Verzorgingsplaats monument
 • A7 (+kleine verbeteropgave)
 • Coupure vismigratierivier
 • Fietspad Waddenzeezijde 2 trajecten
Reageer op dit artikel