nieuws

Plan voor doortrekken A15 levert 120 bezwaren op

infra Premium 2718

Plan voor doortrekken A15 levert 120 bezwaren op

Tegen het aansluiten van de snelweg A15 (Rotterdam – Bemmel) op de Duitse grens zijn bijna 120 bezwaren ingediend bij de Raad van State. Veel bezwaren gaan over nut en noodzaak van het snelwegdeel in Gelderland en over de vraag of er een brug of een tunnel moet komen om het Pannerdensch Kanaal te passeren.

De bezwaren komen van particulieren en van natuur- en milieuorganisaties. Dat schrijft het Gelders provinciebestuur woensdag in een brief aan Provinciale Staten.

De Raad van State heeft over een deel van de ingediende bezwaren advies gevraagd aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Dat krijgt een jaar de tijd om te antwoorden. Dat betekent dat de hoogste bestuursrechter op zijn vroegst in het najaar van 2018 beslist of de aanleg door kan gaan.

In de tussentijd wordt de bodem van het gebied vast onderzocht op archeologische resten en explosieven. Volgens de provincie is het bodemonderzoek het omvangrijkste dat ooit in Nederland is gedaan. Het betreft een groot gebied tussen de Rijn en de Waal. In de Tweede Wereldoorlog is daar veel gevochten en verwacht wordt dat veel niet-ontploft oorlogstuig wordt gevonden. Archeologisch is het interessant omdat in die contreien ooit de Romeinen en Bataven woonden.

In maart werd na tientallen jaren onderhandelen een tracébesluit vastgesteld voor het doortrekken van de A15. Het ontbrekende snelwegdeel zorgt voor een rechtstreekse verbinding van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. Dat die verbinding er nu niet is, zorgt voor lange files en veel ergernis bij het internationale vrachtvervoer.

Het stuk snelweg zou tussen 2021 en 2023 klaar moeten zijn en gaat 840 miljoen euro kosten.

Reageer op dit artikel