nieuws

Label moet duidelijkheid geven over prestaties wegdek

infra 55

Label moet duidelijkheid geven over prestaties wegdek

Na wasmachines, auto’s en woningen zouden ook wegdekken labels moeten krijgen.  Zo’n keurmerk kan niet alleen iets zeggen over de levensduur en veiligheid van  een wegdek, maar ook hoe stil het is en in hoeverre het bijdraagt aan het besparen van brandstof.   

Dat bepleiten Strukton Civiel, de provincie Gelderland, bandenfabrikant Apollo Vredestein en de universiteit Twente. Gevieren hebben zij afgelopen jaren ondetzoek uitgevoerd naar de interactie tussen band en wegdek. Het label zou in hun ogen een rol kunnen spelen bij aanbestedingen en iedereen meer duidelijkheid geven over wat je wel en niet van een wegdek kan verwachten.   

A tot en met G

Net als de energielabels voor woningen, krijgt het wegdeklabel een schaal van A tot en met G. Op alle vier aspecten wordt apart gescoord. De categorieën hangen uiteraard met elkaar samen, erkent directeur van Struktondochter Ooms Civiel Arian de Bondt. “Een wegdek dat fluisterstil is, zal misschien niet het allerstroefst zijn en dus lager scoren op de categorie veiligheid. Een wegdek met label AAAA is daarom niet mogelijk. Een wegdek met label GGGG kan theoretisch weer wel, maar dat wil als het goed is niemand hebben. Daartussen zijn heel veel combinaties mogelijk.”  De inititiefnemers schatten dat als de systematiek eenmaal is opgetuigd en omarmd er Europa-breed vijf tot tien families van wegoppervlakken gehanteerd zullen worden.

Het label moet volgens De Bondt niet alleen  beheerders en aannemers duidelijkheid verschaffen, maar ook gemeenten en omwonenden. Snelwegen worden bijvoorbeeld door Rijkswaterstaat aanbesteed maar hebben veel effect op het leefmilieu van direct omwonenden. Die zouden daar, via hun gemeente gemakkelijker iets over kunnen zeggen als er een geaccepteerd label zou bestaan. Dan kunnen ze minimum prestaties eisen. Het maakt discussies helderder en transparanter. Want de extra investeringen nodig om een stil wegdek te creeëren, of een wegdek dat leidt tot minder CO2 uitstoot, moeten ook weer door iemand betaald worden.”

Draagvlak

Het is daarom volgens De Bondt zaak draagvlak te creeëren en zoveel mogelijk partijen te betrekken bij het optuigen van de systematiek. Behalve bij provincies, en gemeenten zijn de initiatiefnemers daarom ook bij organisaties als de ANWB langs geweest. “Eigenlijk is het iets dat op landelijk niveau zou moeten worden opgepakt want het komt ten goede aan de BV Nederland. En nog liever organiseer je het meteen op Europees niveau zodat je de Europese auto-industrie erbij kunt betrekken.  Vorige maand hebben we de plannen niet voor niets toegelicht bij een werkgroep van de Verenigde Naties in Geneve.   

De Bondt: “We zijn maar alvast begonnen om te kijken waar je in de praktijk tegenaan loopt. Iemand moet het doen. Maar dit is typisch iets dat in Nederland vroeg of laat door CROW verder moet worden gebracht.”De vier categorieën voor het label zijn wat De Bondt betreft een minimum. “Je kunt ook nog bedenken dat je ook op CO2 uitstoot tijdens de aanleg of op scheurvorming of dwarsvlakheid bepaalde minimumscores eist.” De provincie Gelderland gaat komende zomer een pilot uitvoeren, bij de aanbesteding van een wegconstructie. Daar zullen de uitgenodigde aannemers hun scores op de vier categorieën vooraf hard moeten maken.   

Reageer op dit artikel