nieuws

Kabels Schipholtunnel slecht bereikbaar voor installateurs

infra 153

Kabels Schipholtunnel slecht bereikbaar voor installateurs

De 70 kabels die maandag smolten bij een bescheiden brand in de Schipholtunnel zijn slecht bereikbaar voor de installateurs van Engie en haar onderaannemers. Rijkswaterstaat waagt zich niet meer aan voorspellingen wanneer de tunnel weer open kan.  

Door het middentunnelkanaal lopen in totaal zo’n 70 kabels voor data en voeding van de verschillende veiligheidssystemen van de Schipholtunnel. Daar zitten simpele koperkabels bij voor de verlichting, maar ook complexe datakabels met wel 200 aders, glasvezelkabels en dikke  hoogspanningskabels. Bij de betrekkelijk kleine brand in een schakelkast onder het kabelbed zijn die maandag allemaal over een afstand van 10 tot 15 meter gesmolten.

Volgens Ron van den Ende van Rijkswaterstaat valt niet meer te achterhalen wat er precies gebeurd is.  Het stof op de bodem biedt te weinig aanwijzingen voor een  forensische onderzoek. “Dus dat zullen we achteraf moeten reconstrueren uit het minutieus bestuderen van vergelijkbare schakelkasten verderop in de vluchttunnel. Maar nu is al onze aandacht gericht op herstel.”

Kabel niet direct leverbaar

Afgezien van het feit dat niet elke kabel direct vanaf het schap leverbaar was, worstelen installateurs volgens Van den Ende ook met de slechte bereikbaarheid van de plek. Alle werkzaamheden moeten plaatsvinden in een kanaal van 1,5 tot 2 meter breedte. Daarin moest eerst een steiger worden opgebouwd. “Sommige kabels kun je heel snel repareren, maar met andere  kabels ben je wel vier tot zes uur bezig om alle aders te verbinden. Daarna moet alles ook nog eens getest worden.” 

Woensdagmorgen voor de spits gaf Rijkswaterstaat in beide richtingen van de tunnel twee rijbanen vrij. Daar gold een snelheidsbeperking van 70 kilometer. Volgens Van den Ende was dat verantwoord omdat die tunnel geventileerd kon worden, verlicht was en de signalering werkte. Bij noodgevallen zouden de automobilisten via de zijtunnelkanalen kunnen vluchten. 

Het lukte niet de rest van de tunnel nog voor de avondspits open te stellen, aangezien Engie en onderaannemers in het middentunnelkanaal nog volop bezig waren. Van den Ende waagt zich niet langer aan het doen van voorspellingen wanneer de tunnel wel weer helemaal en zonder beperkingen in gebruik genomen kan worden.

Kabels door vluchttunnel

Anders dan bij de vijf andere tunnels in Noord Holland die Van den Ende onder beheer heeft lopen in de Schipholtunnel de kabels door de vluchttunnel en niet door een gescheiden kabelkanaal. Maar hij heeft geen aanwijzingen dat daar de oorzaak ligt van de problemen. “Ook in gescheiden kabeltunnels kunnen installatiekasten, om welke reden dan ook, in brand vliegen. Het effect is dan niet anders.” 

Bij Engie kon woensdag niemand reageren, Rijkswaterstaat verzorgt alle woordvoering. Een woordvoerder van VolkerWessels dochter Vialis meldt dat  blussystemen als sprinklers de gevolgen van een brand zouden kunnen beperken. “Hoewel ik me realiseer dat die niet altijd gemakkelijk zijn aan te brengen. Nog beter is af en toe een thermografische inspectie van kabelkanalen uit te voeren. Dan worden problemen die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld veroudering of trillingen tijdig onderkend. Technisch is het mogelijk systemen te installeren waarmee je de ‘downtime’ beperkt.  Maar dat leidt ook zeker tot complexere systemen die bij een calamiteit altijd tot enig functieverlies leiden.”  

Houden aan tunnelstandaard

Bas Heutinck van Dynniq begrijpt de voorzichtige opstelling van Rijkswaterstaat.  “Met veiligheid moet je niet marchanderen. We hebben in Nederland een tunnelstandaard en daar heb je je aan te houden. Punt uit. Natuurlijk is de Schipholtunnel niet te vergelijken met de Alpentunnels waarin zich rond de eeuwwisseling grote incidenten voordeden. Hij kan zichzelf grotendels ventileren. Maar toch ben je er niet zeker van dat in geval van brand de rook in de rijrichting de tunnel verlaat.  Mocht de rook richting de file blazen dan kan dat grote problemen veroorzaken en tot slachtoffers leiden. Dat risico kun je als beheerder niet nemen.”  

Van den Ende van Rijkswaterstaat : “Dit is typisch zo’n geval kleine kans,  kleine calamiteit zelfs,  maar met onverwachts grote gevolgen. Iets vergelijkbaars heeft zich afgelopen veertig jaar niet voorgedaan. Natuurlijk gaan we evalueren hoe we vergelijkbare situaties, hoe onwaarschijnlijk ook, kunnen voorkomen. Zowel in de Schipholtunnel als in andere Nederlandse tunnels. Maar first things first: eerst moet de tunnel weer open.”  

Reageer op dit artikel