nieuws

Duikgedrag verschuift naar kleinere gww-projecten

infra Premium 123

Duikgedrag verschuift naar kleinere gww-projecten

Grote bouwers zijn steeds selectiever bij het inschrijven op mega-projecten. Voor de  Blankenburgtunnel zijn maar twee consortia in de race, evenals bij Zuidasdok. De ratrace verschuift naar kleinere projecten, want in de gww-markt heerst nog altijd overcapaciteit.

De grote risico’s en tegenvallers bij mega-projecten heeft de gww-markt schichtig gemaakt. Nog steeds is de honger naar werk groot en zijn de winstmarges mager. Duikgedrag en cowboy-praktijken hebben plaatsgemaakt voor tenderboards en extra risicoanalyses.  Krampachtig proberen alle bouwers de orderportefeuilles op orde te krijgen en het aantal nul-marge-projecten te weren.

Nieuwe ‘bleeders’ voorkomen?

Heijmans schoof afgelopen jaar 50 projecten terzijde, Dura Vermeer focust alleen nog op projecten tussen de 25 en 80 miljoen en ook BAM denkt drie keer na voordat wordt ingeschreven. In de hoop nieuwe ‘bleeders’ te voorkomen, verschuift de focus naar de kleinere projecten. De achterliggende gedachte is dat de aanleg van 50 rotondes een stuk minder risicovol is dan een Zuidasdok.

1 op 10 kampt met te weinig orders

Ondanks de voorzichtige koers blijft sprake van overcapaciteit. De VolkerWessels-topman constateerde dat afgelopen week nog bij de presentatie van de jaarcijfers en hij is niet de enige. Uit de meest recente EIB-cijfers blijkt 1 op de 10 bouwers nog steeds te kampen met gebrek aan orders. Vooral de gww-sector heeft het nog zwaar, terwijl de woningbouw en b&u al volop profiteren van de aantrekkende economie. De portefeuille in de wegenbouw schommelt als langere tijd rond de 5,7 maanden.

Diepste duikvlucht inzetten

“Bij kleinere werken zien we juist veel deelnemers. Laatst waren er 16 en 14 partijen bij twee werken onder de 20 miljoen euro waar Besix aan deelnam. Dat is erg veel. Als alle geschikte partijen mogen starten en prijs dominant blijkt voor de gunning, dan is het de vraag wie de diepste duikvlucht durft in te zetten”, constateert directeur Alexander Heeren van Besix. Hij voorspelt: “Dat zijn werken waar we in de toekomst veel van gaan horen of – in bijzonder MKB – bedrijven in zwaar weer zullen brengen.”

Waanhoopsaanbiedingen

“Vechtcontracten bestaan niet. Wanhoopsaanbiedingen zijn het gevolg van onvolkomen marktwerking. Is het fair de spanning, die daarna in de uitvoering optreedt, toe te schrijven aan tekort aan bereidheid tot aan samenwerken in het project?”, stelt prof. Andre Doree van de UT Twente retorisch in zijn analyse van de markt van de afgelopen jaren. “Wees realistisch als we competitie organiseren dan zullen we daarvan ook meer donkere kanten moeten accepteren.”

Nieuw slagveld onvermijdelijk

Het duikgedrag verschuift naar de kleinere projecten. Alleen als de opdrachtenstroom fors stijgt, kan een nieuw slagveld worden voorkomen. Selectief gedrag lukt alleen bij voldoende aanbod. “Wie flinke honger heeft, is minder kieskeurig”, is een gevleugelde uitspraak van BAM-topman Rob van Wingerden.

Alle seinen staan op groen en ook gemeentes, provincies, waterschappen en bedrijven zijn van plan komende jaren meer opdrachten op de markt te zetten. De tenderprijs is tot op zekere hoogte een kwestie van vraag en aanbod, hoewel bij aanbestedingen vooral de laagste prijs de doorslag geeft.Lees alles over selectief gedrag bij de grote tenders in het weekblad van woensdag

 

Reageer op dit artikel