nieuws

Nul-op-de-meter op de snelweg

infra Premium 44

Nul-op-de-meter op de snelweg

Een knooppunt met duizenden zonnepanelen was een harde eis, maar ook hinder- en risicobeheersing wogen zwaar mee. Tijdens de dialoogfase schoof ook nog eens een gemeenteambtenaar van Almere aan. Er gaat veel anders bij de tender voor de A6 Almere-Amsterdam.

De A6 (SAA4) tussen Amsterdam en Almere wordt de allereerste energieneutrale snelweg in Nederland. Het principe van nul-op-de-meter moet vanaf 2030 gelden voor alle Rijksinfrastructuur in Nederland, inclusief tunnels,sluizen en bruggen. Bij de tender voor de A6 Almere-Amsterdam was het een eis: Langs de weg wordt evenveel energie opgewekt als de verlichting en de matrixborden verbruiken.

Ledverlichting werd niet keihard voorgeschreven, maar was een bewuste keus van het winnende consortium Parkway6 (Dura Vermeer, Besix, RebelValley en John Laing). “Financieel kan led nu eigenlijk niet uit. Toch hebben we ervoor gekozen de verlichting zo optimaal mogelijk in te zetten, zodat zo min mogelijk zonnepanelen nodig zijn”, licht projectdirecteur Erik Stoelinga van het consortium toe. In het knooppunt A6/A27 komt een zonneveld met tussen de vierduizend en tienduizend panelen. “Afhankelijk van de technologie van dat moment.” Het benodigde zand komt van de naastgelegen A1 en wordt per schip aangevoerd. Ook is gekozen voor een dunnere onderlaag onder het dubbellaags zoab. Daardoor zijn gedurende de bouw 2600 vrachtwagenritten minder nodig.

Het winnende consortium scoorde het best op het gebied van duurzaamheid, maar ook de inschrijvingen van de twee andere consortia waren van goede kwaliteit en liepen qua prijs nauwelijks uiteen, bevestigt contractmanager Martin Amneeze van Rijkswaterstaat. “We hebben zoveel mogelijk een bouwklaar tracé voorbereid. Ingewikkelde kabels en leidingen hebben we zelf al in de voorfase verlegd en de grondaankopen zijn bijna afgerond.” Naast duurzaamheid wogen hinder- en risicobeheersing zwaar mee bij de gunning. De slappe bodem is een punt van zorg. Voor de status van de bodem is een ‘cap’ afgesproken voor het bijbehorende risico. Bij grote afwijkingen draait Rijkswaterstaat op voor de meerkosten.

Gemeente

Voor het project meldden zich in totaal slechts drie consortia, zodat meteen met dialoogfase 2 werd begonnen. Bijzonder is dat ook een vertegenwoordiger van Almere aanschoof bij de gesprekken tussen opdrachtgever en de bouwconsortia. Zo konden vragen over de inpassing en wensen rechtstreeks met Almere worden afgestemd. De ervaring is zo positief dat ook bij het laatste grote contract bij A9/Amstelveen, ook een gemeenteambtenaar zal aanschuiven in de tenderfase.

Het deel tussen Almere Havendreef en Almere-Buiten oost is het derde grote megacontract, na de A1/A6 en de Gaasperdammerweg. Het project heeft een waarde van ruim 200 miljoen euro waarbij ontwerp, bouw, financiering en onderhoud tot een geïntegreerd geheel zijn samengevoegd. Het project is daarmee een maatje kleiner dan de twee naastgelegen delen. “We hebben hier geen spoorbrug, aquaduct of tunnel en ook de omgeving is iets minder complex dan bij onze buurprojecten”, ervaart Stoelinga. Op de top van de bouw verwacht hij desondanks ruim zeshonderd mensen aan het werk te hebben.

Over een lengte van 13 kilometer wordt de weg verbreed naar twee keer vier rijstroken. De weg ligt enkele meters boven het maaiveld, behalve bij het Weerwater. Daar komen ook de op- en afritten verder uit elkaar, inspelend op de wensen van verdere uitbreiding van Almere, waar inmiddels 200.000 mensen wonen.

De weguitbreiding begint dit voorjaar en duurt uiterlijk tot november 2019. De weg is klaar ruim voordat de Floriade in 2022 in Almere wordt gehouden. Het consortium is afgelopen jaar al druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van bomen en het voorbelasten van het tracé.

Reageer op dit artikel