nieuws

Pas kwart bouwers goed bekend met Marktvisie

infra 84

Pas kwart bouwers goed bekend met Marktvisie

Slechts 24 procent van de bouwers die samenwerken met Rijkswaterstaat zegt goed bekend te zijn met de Marktvisie. 30 procent heeft geen idee. De nieuwe koers om meer en beter samen te werken heeft de reputatie van Rijkswaterstaat een boost gegeven.

Dat blijkt uit de jaarlijkse reputatiemeting van Rijkswaterstaat door onderzoeksbureau Ipsos onder alle 282 bedrijven die zaken doen met de opdrachtgever.

Veelkoppig monster

De resultaten zijn woensdag bekend gemaakt tijdens de Marktdag op de Infratech. Echter slechts 27 procent heeft de moeite genomen om een reactie te geven. Toch tekenen zich een paar opvallende trends af.

De reputatie als Rijkswaterstaat als veelkoppig monster blijkt hardnekkig. Slechts 55 procent van de bouwers is tevreden over het eenduidig optreden van Rijkswaterstaat richting de markt. Nog eens eenderde van de respondenten dat Rijkswaterstaat nog altijd kiest voor de bewezen technieken en weinig oog heeft voor innovaties.  

Geen mager 7tje meer

Enkele jaren kreeg de opdrachtgever een mager zeventje van de markt. Na drie keer een zeven op rij is sinds vorig jaar afgestapt van die meetmethodiek en eigenlijk niet meer duidelijk wat de sector nu echt vindt van de opdrachtgever. 80 procent van de geenqueteerden geeft aan vertrouwen te hebben in Rijkswaterstaat. Vorig jaar was dat nog 69 procent.

Wegenbouwers zijn het meest kritisch over Rijkswaterstaat, nog geen tweederde (63%) heeft een gunstige indruk van de opdrachtgever. Terwijl de reputatie bij ingenieursbureau’s, installateurs en ict-bedrijven relatief hoog is en fors is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Opvallend is dat nog lang niet alle partijen iets weten over de Marktvisie. 30 procent geeft aan helemaal niet bekend te zijn met de koers en 39 procent een beetje. Wie wel bekend is met de nieuwe werkwijze ervaart voor 54% betere samenwerking en 76% ziet betere ketensamenwerking. marktpartijen veranderingen optreden in de markt en in het handelen van henzelf of collega’s. Slechts een derde ziet anders handelen in de markt. Daarbij wordt gewezen op innovatieve pilots, meer constructieve gesprekken en het tonen van meer lef. Ook handelen ze pro-actiever en hebben ze meer oog voor elkaars belangen.

Uitdagingen voor de markt

Reageer op dit artikel