nieuws

‘Oneerlijke’ selectie prestatiemeten Rijkswaterstaat aangevochten

infra 342

‘Oneerlijke’ selectie prestatiemeten Rijkswaterstaat aangevochten

Prestatiemetingen van Rijkswaterstaat spelen het grootbedrijf in de kaart. Vooral MKB-ers die niet genoeg scores op rij behalen, vallen alsnog buiten de boot. Beens Groep en Hakkers hebben die praktijk met succes aangevochten en de geplande rechtszaak komende week gaat niet door.

“Onaanvaardbaar. Rijkswaterstaat is verplicht om de deelnemers aan aanbestedingen een gelijke kans op een opdracht te bieden”, was het standpunt van directeur Karst-Jan Beens van de Beens Groep.

Cijfer 9 niet goed genoeg

Het bedrijf zag geen andere uitweg meer dan naar de rechter te stappen en op die manier de in hun ogen oneerlijke praktijk aan te kaarten. De waterbouwer dreigde namelijk helemaal buiten de boot te vallen voor Rijkswaterstaat-opdrachten, ondanks dat zij meerdere keren het cijfer 9 haalde voor prestatiemetingen.

Afgelopen week kwam op de Infratech de slepende zaak alsnog in een stroomversnelling door verschillende gesprekken met Rijkswaterstaat. De opdrachtgever blijkt – onder invloed van de dreigende rechtszaak – bereid de lopende tender Terneuzen in te trekken en nog eens goed te kijken naar onbedoelde neveneffecten van ‘past performance’.

‘We willen blijven meedoen’

De directeur vindt dat hij zijn nek heeft uitgestoken, maar voelt zich gesteund door de bijval van collega’s. De draai in de houding van Rijkswaterstaat stemt hem hoopvol dat er voor de langere termijn een oplossing komt en dat zijn bedrijf ook op termijn kan blijven meedingen naar Rijkswaterstaatprojecten. “We schrijven heus niet in voor een tunnel, maar bij bagger- en oeverwerken willen we graag blijven meedoen.”

Prestatiemeten heeft betrekking op de ‘zachte’ kant van de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, maar is vooral doorslaggevend voor de houding en het gedrag van de opdrachtnemer. De basis van de metingen is dat goed presterende marktpartijen eerder aan bod komen bij nieuwe opdrachten. Met die grondgedachte is het Beens het overigens helemaal eens.

Zowel Rijkswaterstaat als de opdrachtnemer vult tijdens de uitvoering van een opdracht eens per kwartaal een vragenlijst in over de houding en gedrag van de ander. Uit de gegeven antwoorden volgt een score, waarna de vragenlijst door Rijkswaterstaat met de opdrachtnemer wordt besproken. Echter, alleen de score die Rijkswaterstaat aan de opdrachtnemer toekent, wordt vervolgens vastgesteld. 

Er is echter een reeks van metingen vereist voor een geldende uitvoeringsperformance. Die telt pas als in tien kwartalen vijf keer ten minste twee contracten gelijktijdig zijn uitgevoerd. Alleen grote bouwers met meerdere projecten kunnen voldoen aan deze hoge eis. En het kan niet de bedoeling zijn dat goed presterende bouwers helemaal niet meer aan bod komen, simpelweg omdat ze te weinig Rijkswaterstaat-opdrachten op rij winnen. Het lijkt erop dat die voorwaarde op korte termijn wordt aangepast. 

Beoogde kenmerken van prestatiemeten

• Betrouwbaar en valide

• Uniform

• Proportioneel

• Intersubjectief

Bron: Handreiking prestatiemetenLees de ervaringen van directeur Karst-Jan Beens van de Beens Groep woensdag in het weekblad

 

Reageer op dit artikel