nieuws

Noodpakket stuw Grave bijna klaar

infra 7

Noodpakket stuw Grave bijna klaar

Er is weer beperkt scheepvaart mogelijk op het Maas-Waalkanaal bij de beschadigde stuw. Vandaag wordt nog gerekend aan het noodpakket voor de korte termijn. Spoedreparatie volgt deze week.

De stremming voor de scheepvaart tussen Heumen en Weurt is zondagochtend opgeheven vanaf sluis Weurt tot aan de loswal bij Malden. De sluis Weurt is beperkt te bedienen. Er wordt met beleid geschut en gekeken hoeveel schuttingen per dag verantwoord, zonder teveel waterverlies, kunnen plaatsvinden. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd.

Woonboten weer los

Schepen die nu in het Maas-Waalkanaal tussen Malden en Weurt liggen, kunnen dan weg en bedrijven kunnen bevoorraad worden. Alle woonboten zijn inmiddels los van de kanaalbodem en drijven, zodat ze met het waterpeil mee omhoog komen. Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-Waalkanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek. De pompen zullen in werking blijven, omdat door het schutten van de sluis water verloren gaat.

Drie extra noodpompen

Rijkswaterstaat heeft afgelopen week drie grote pompen op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen geplaatst om water te kunnen pompen vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Die werden laats ingezet bij de orkaan Katrina in de Verenigde Staten. Inmiddels is het peil boven de +7.30 m NAP.

Tot en met vandaag is Rijkswaterstaat bezig met de laatste berekeningen van de korte termijn oplossingen. Rijkswaterstaat verwacht na afstemming met de regionale partijen dinsdag de korte termijn oplossing te presenteren en die dan met spoed uit te voeren.

De problemen zijn ontstaan doordat 29 december een binnenvaartschip geladen met benzeen in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat deze niet meer functioneert: het waterpeil tussen Sambeek en Lith is hierdoor genivelleerd. Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang nooit eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 9000 schepen de stuw bij Grave.

Reageer op dit artikel