nieuws

Infradebat: ‘Partnerschap is harde voorwaarde om bouwambities te halen’

infra Premium 12

Infradebat: ‘Partnerschap is harde voorwaarde om bouwambities te halen’

Het creëren van partnerschap in de bouwketen is de belangrijkste voorwaarde om de schaalvergroting in de bouw, die drie bouwministeries voor ogen hebben, te bereiken. Dat vond de overgrote meerderheid van het publiek bij het CROW Infradebat op Infratech.

Drie topambtenaren van Economische Zaken, Rijkswaterstaat het het Rijksvastgoedbedrijf gingen met elkaar en het publiek in debat over wat bovenaan de Bouwagenda van de Taskforce Bouw – onder voorzitterschap van Bernard Wientjes – moet komen te staan. Centrale vraag was hoe de torenhoge ambities die de drie ministeries hebben opgesteld gehaald kunnen worden. Wanneer de sector op dezelfde voet doorgaat, worden die doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat zeker niet gehaald, klinkt de harde waarschuwing.

Ander vaatje

“De bouw is een belangrijke sector. Maar we zullen uit een ander vaatje moeten tappen”, stelt Bertholt Leeftink , directeur-generaal Bedrijfsleven bij Economische Zaken. “De werkwijze van de afgelopen tien jaar is onvoldoende om de doelstellingen voor 2020 te halen. Durf groot te denken. Kom weg van pilots en zet in op een schaalsprong. Daar ligt zeker een rol voor opdrachtgevers, maar ook voor de markt en kennisinstellingen.”

Hij vervolgt. “Waarom zijn er geen bouwbedrijven die aankondigen alleen nog maar energie-neutraal te bouwen? In veel andere sectoren komt de innovatie juist vanuit de bedrijven en hobbelt de overheid daar achteraan. In de bouw lijkt het juist andersom te zijn.”

Gevoel van urgentie

“Tijdens de crisis zag je nog onverwachte partnerschappen ontstaan. Gedwongen door de slechte economische omstandigheden. Nu de markt aantrekt zie je dat gevoel van urgentie wegebben. Maar je kunt pas echt partners zijn als kennis wordt gedeeld en uitgewisseld”, zegt Yvonne van der Brugge, directeur Portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het woord aannemer kunnen we beter vervangen door integrator

“Schrap het woord onderaannemer uit het vocabulaire”, bepleit Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat. “Dat klinkt als ‘Oh, ben jij er ook nog’, terwijl het je partner is in de keten.  Het zijn bovendien specialisten. En het woord aannemer kunnen we beter vervangen door integrator.”

Debatleider Roderik van Grieken vraagt vervolgens aan de zaal om te kiezen uit vijf mogelijke voorwaarden om de gewilde schaalsprong te kunnen maken. Gelijkwaardig partnerschap en een betere kennisuitwisseling steken er met kop en schouders bovenuit. Flexibeler regelgeving, gezamenlijk opdrachtgeverschap en meerjarige budget zekerheid worden als minder belangrijk gezien. Het verbaast het drietal aan tafel niets. Maar stuk voor stuk wijzen ze de aanwezigen erop dan ook zelf de daad bij het woord te voegen en het echt te gaan doen.  

Vanuit de zaal komt daarop de opmerking “de mensen hier hoef je dat niet uit te leggen. Hier zitten alleen believers. Het gaat erom iedereen in de sector ervan te doordringen.”

Het beste advies komt misschien wel van een aanwezige Belg die al 20 jaar zaken doet in Nederland. “In België is het heel normaal om voordat je zaken met elkaar doet eerst eens samen een hapje te eten. Zodat je elkaar leert kennen. Dat schept vertrouwen en maakt dat je elkaar echt wilt helpen.”

Reageer op dit artikel