nieuws

BAM Infra onderhoudt wijken Zoetermeer

infra Premium 62

BAM Infra onderhoudt wijken Zoetermeer

BAM Infra beheert en onderhoudt de komende vier jaar de wijken Oosterheem en Rokkeveen in Zoetermeer. Ook het areaal van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard valt onder het contract.

Dat heeft het bouwbedrijf bekendgemaakt, zonder daarbij financiële details te vermelden. De looptijd is vier jaar, maar kan met nog eens drie jaar worden verlengd. BAM start per 1 maart met de werkzaamheden.

Belangrijke toetsingscriteria bij de emvi-aanbesteding waren omgevingsmanagement, social return en duurzaamheid. “In haar plan speelt BAM in op de ruimte die de gemeente biedt om met de bewoners eigen verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de openbare ruimte. Nauwe samenwerking met bewoners en gemeente is daarin cruciaal”, aldus het bedrijf.

BAM zet voor het onderhoud in totaal elf mensen in die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Op het punt van duurzaamheid wil BAM de biodiversiteit vergroten en afval reduceren.

“De integrale werkwijze van BAM is gericht op de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. Daaronder vallen onder meer groen, bestratingen, straatmeubilair en speelvoorzieningen. In het beheer zijn tevens de uitvoering van kleinschalig herstel, het afhandelen van klachten en meldingen, het areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie en het aanleveren van verbetervoorstellen belangrijke onderdelen.”

Reageer op dit artikel