nieuws

Vijf dagen continu onderwater-beton storten in grachtengordel

infra Premium 150

Bijna 600 volle truckmixers kiepert Max Bögl deze week in het water van de Boerenwetering  in Amsterdam. Daar verrijst onder de gracht een tweelaagse parkeergarage met plek voor 600 auto’s.

De plek waar nu de parkeergarage wordt gebouwd was ooit aangewezen als voorkeurstracé voor de Noord-zuidlijn. Door hardnekkig verzet van omwonenden werd dat al in vroeg stadium verlegd naar de Ferdinand Bolstraat. Die is zo smal dat de twee geboorde tunnelbuizen voor de metroverbinding niet naast elkaar pasten en boven elkaar moesten worden gelegd. 

Er verdwijnen 300 parkeerplaatsen op maaiveld

Dezelfde aannemer die dat diepste station van Nederland bouwde, Max Bögl, bouwt nu ook de Boerenweteringgarage. Ook tegen dat bouwwerk bestond veel verzet en de plannen werden vaak uitgesteld, mede door wisselingen in het bestuur van stadsdeel Zuid. Door te kiezen voor een aanbesteding volgens best value procurement (BVP) wist Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) de vaart erin te brengen. Toen er eenmaal een investeringsbesluit was genomen, kwam het project in een stroomversnelling. Het bestuur van stadsdeel Zuid wil namelijk vooral de Frans Halsbuurt opnieuw inrichten, legt projectmanager Marise Ent uit. Er verdwijnen 273  parkeerplaatsen op maaiveld waardoor er ruimte ontstaat voor bredere trottoirs, fietsenrekken en speelplekken. Na afronding van de laatste procedure bij de Raad van State  begon Max Bögl begin dit jaar met het intrillen en drukken van de damwanden.

Tekst loopt door onder de foto >

 

Max Bögl bood bij de aanbesteding een ondiepere maar bredere parkeergarage aan dan het referentie-ontwerp van IBA. Daardoor kon de aannemer over twee lagen 600 plekken kwijt, in plaats van de drie lagen uit het referentie-ontwerp. “De geotechnische risico’s zijn daardoor geringer”, vertelt bedrijfsleider Maarten de Jong. “Ook kunnen we met lichter materieel uit de voeten, wat minder overlast voor de omgeving oplevert. We kunnen de kuip met damwanden realiseren, waar we anders waarschijnlijk hadden moeten terugvallen op diepwanden.” De 260 meter lange en 30 meter brede kuip is tot 10,40 m NAP afgegraven. Daar komt nu een betonvloer van 90 centimeter dikte in.

Stortdobbers

Het storten van het onderwaterbeton wordt verzorgd door onderaannemer DCN Diving. Dat werkt met twee stortdobbers 24 uur per dag onafgebroken totdat alle 7000 kuub beton op de bodem van de Boerenwetering ligt. Om de vijf meter moeten de dobbers met de kraan worden opgetild over een stempelbuis heen.  Maandag is begonnen met storten. Afhankelijk van hoe snel het gaat, verwacht De Jong donderdag of vrijdag de laatste truckmixer te bestellen. Daarna wordt meteen gestart van het leegpompen van de bouwkuip. Naar verwachting is de kuip eind januari helemaal leeg.  De constructie van de garage vindt grotendeels met prefab-elementen plaats. De Duitse aannemer maakt die nu  in een eigen betonfabriek net over de grens. 

Reageer op dit artikel