nieuws

Provincie: wel akkoord over Westfrisiaweg

infra 12

De provincie Noord-Holland en Heijmans hebben wel degelijk een overeenkomst over de uitvoeringsfase van de Westfrisiaweg. Dat stelt de provincie in reactie op vragen van verschillende Statenleden.

Op 8 september 2015 heeft de provincie per brief bekrachtigd dat ze als opdrachtgever akkoord was met de door Heijmans ingediende bouwsom, schrijft de provincie. Wel zijn er tussen april 2015 en augustus 2015 diverse gesprekken geweest over de hoogte van deze bouwsom.

Handtekening niet nodig

Dat er op de Deelopdracht Uitvoering geen handtekening staat, is volgens de provincie niet nodig. Want er staat op de door beide partijen een jaar eerder ondertekende basisovereenkomst dat “de opdrachtnemer verplicht is de door de opdrachtgever op te dragen deelopdracht uitvoering te aanvaarden”.

“Wat ons betreft is de Bouwsom akkoord bevonden, de Deelopdracht Uitvoering verstrekt en heeft Heijmans mede gezien de verrichte werkzaamheden onder deze deelopdracht gehandeld conform haar verplichting deze te aanvaarden”, schrijft de provincie.

‘Provincie doet aan cherry picking’

Heijmans betwist de zienswijze van de provincie. Het bouwconcern zegt wel een aanbod te hebben gedaan, maar naast de bouwsom waren ook extra tijd en kosten opgenomen. De extra tijd en kosten waren nodig vanwege de slechte bodemgesteldheid en extra verleggingen van kabels en leidingen.

“De provincie heeft dat aanbod niet aanvaard, maar gemeend Heijmans toch aan een bouwsom te kunnen houden. Dit wordt ook wel cherry picking genoemd”, zegt een woordvoerder van Heijmans.  Voor het bouwbedrijf was het reden de Deelopdracht Uitvoering niet te ondertekenen.

Volgens Heijmans laat de provincie in haar antwoord aan de Statenleden belangrijke informatie weg, waaronder relevante passages uit de basisovereenkomst en bijbehorende stukken.

Provincie betaalde 125 miljoen euro

De provincie zegt tot nu toe 125 miljoen euro aan facturen aan Heijmans te hebben betaald “waarvan het grootste gedeelte bestaat uit facturen die verband houden met de Deelopdracht Uitvoering. Alleen facturen die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen zijn door ons niet betaald.”

Eind november onthulde Cobouw dat het uitvoeringscontract voor de 42-kilometer lange weg nooit is getekend.

Is opdracht uitvoering gegeven?

De raad van arbitrage voor de bouw buigt zich in de zomer van 2017 over het conflict. Een van de vragen is of er ooit door de provincie Noord-Holland een opdracht tot uitvoering is gegeven.

Een ander vraagstuk voor de raad is of de informatie van de provincie over de bodemgesteldheid voorafgaande het project foute informatie bevat. Het zou gaan om een onderzoek van Grontmij. Het extra werk door de slappe grond zou Heijmans zo’n 40 miljoen euro extra kosten.

Reageer op dit artikel