nieuws

Trump heeft grootse plannen met infra

infra Premium 22

Trump heeft grootse plannen met infra

De net verkozen Amerikaanse president Donald Trump wil haast maken met het herstel van de zwaar verouderde infrastructuur in zijn land.  Op die manier wil hij de interne handel stimuleren en duizende nieuwe banen creeeren.

Annemarie van Doorn

Annemarie van Doorn
Hoewel het in de verkiezingsstrijd om heel andere dingen draaide, stonden in de overwinningsspeech van Donald Trump iets voor 9.00 uur Nederlandse tijd woensdagochtend zijn economische plannen meer centraal. In een voor zijn doen opmerkelijk rustige en verzoenende toespraak benadrukte de nieuwe president van de Verenigde Staten het belang van het renoveren van de zwaar verouderde Infrastrucuur in het land. In de schaarse rapporten en nota’s die hij tijdens zijn campagne publiceerde vallen wat contouren van zijn plannen op dit punt op te maken.

60.000 bruggen in deplorabele staat

America’s Infrastructure First heeft de 45 president dit deel van zijn politieke agenda gedoopt. Daarmee zet Trump  zich nadrukkelijk af tegen wat hij de globaliseringsagenda noemt van Obama en Clinton. Trump richt zich niet alleen op het sterk verouderde netwerk van snelwegen met maar liefst 60.000  bruggen in deplorabele staat. Zijn aandacht gaat ook uit naar (lucht)havens, drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering, leidinginfrastructuur en de elektriciteits-  en telecommunicatienetwerken.  

De eigen Amerikaanse staalindustrie moet flink profiteren van deze nieuwe politiek. Om de staalsector een duwtje in de rug te geven wil Trump het gemakkelijker maken om steenkool en schaliegas in te zetten als energiebronnen. Met die koerswijziging brengt hij de Amerikaanse delegatie die nu in Marokko de mondiale klimaattop bijwoont in een lastig parket.

Interstate highways

Door zwaar in te zetten op Infrastructuur hoopt Trump in de voetsporen te treden van zijn voorganger Dwight D. Eisenhower, die in de jaren ’50 van de vorige eeuw het systeem de interstate-highways opzette. Grote overschrijdingen in tijd en budget wil Trump tegengaan door nieuwe meer prestatiegerichte contractvormen in te voeren.

 

 

Reageer op dit artikel