nieuws

Bouwopdracht tweede sluis Eefde definitief voor TBI-bedrijven

infra 68

Bouwopdracht tweede sluis Eefde definitief voor TBI-bedrijven
De bestaande sluis bij Eefde met de monumentale torens met hefdeuren

De bouw van de tweede sluis bij Eefde is definitief gegund aan aannemerscombinatie Lock to Twente (LT2), bestaande uit de TBI-bedrijven Mobilis en Croonwolter&dros.

Dat heeft Rijkswaterstaat dinsdagochtend bekendgemaakt. De waarde van het dbfm-contract is niet naar buitengebracht. Wel is bekend dat er 83 miljoen is gereserveerd voor het project.

Eind volgend jaar zal LT2 starten met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke bouw begint in 2018. Medio 2020 moeten de eerste schepen door de nieuwe sluis varen.

Nieuwe kolk geschikt voor grootste type schip

Een tweede sluis bij Eefde moet de wachttijden voor schepen verkorten en zal de toegang tot Twente minder kwetsbaar maken bij calamiteiten of onderhoud. De nieuwe kolk zal geschikt zijn voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twente-kanalen wordt toegestaan.

Zowel de aannemer als opdrachtgever kijkt tevreden terug op de aanbestedingsprocedure. “Wij hebben alle dialooggesprekken als erg open en transparant ervaren met respect voor elkaars belangen”, zegt Gerold Schaap, tendermanager van Mobilis TBI. “We hebben onze plannen op tafel kunnen leggen en nuttige feedback ontvangen, waardoor we de gekozen maatregelen verder konden aanscherpen en een voor Sluis Eefde optimale aanbieding hebben kunnen doen.”

Victor Röling, contractmanager Rijkswaterstaat: “We hebben inderdaad getracht, in lijn met de Marktvisie, de marktpartijen zo goed mogelijk uit te dagen én te faciliteren om die optimale bieding te kunnen doen. Ik ben zeer tevreden hoe dit heeft uitgepakt.”

De nieuwe kolk wordt energieneutraal. De energie die nodig is voor de bediening zal op het sluiscomplex worden opgewekt met zonnepanelen.

Segmentdeur plat op de bodem

Bovendien krijgt de kolk een unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex. Jan Dirk Voorwinde, technisch manager Rijkswaterstaat: “Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten. Deze deur is is ook nog werkzaam bij zeer hoge waterdruk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de andere deur in de sluis beschadigd raakt en deze zijn waterkerende functie verliest. Hierdoor kunnen grote verschillen in het waterniveau ontstaan. Bij een calamiteit in de sluis draagt deze functionaliteit dus bij aan de veiligheid.”

Reageer op dit artikel