nieuws

Bouwcontract Westfrisiaweg nooit getekend

infra 53

Het bouwcontract voor het project Westfrisiaweg is nooit door bouwer Heijmans ondertekend. De vraag is nu of er ooit door de provincie Noord-Holland een opdracht tot uitvoering is gegeven.

Dat blijkt uit nieuwe informatie die Cobouw via verschillende  – anonieme – bronnen heeft ontvangen. Heijmans tekende op 6 juni 2014 nog wel de basisovereenkomst en de “deelopdracht voorbereiding” voor de Westfrisiaweg met de provincie Noord-Holland.

Geen handtekening op deelopdracht

Maar het contract voor de “deelopdracht uitvoering”, het sluitstuk van de gefaseerde opdracht, is nooit van handtekeningen voorzien.

Na 6 juni 2014 heeft Heijmans voorbereidend werk uitgevoerd. Ook is een bodemonderzoek gedaan. De provincie had, voordat aannemers zich konden inschrijven voor de opdracht, een “verkennend” bodemonderzoek laten uitvoeren door Grontmij (nu Sweco). Op dat onderzoek konden de aannemers hun inschrijving baseren.

Na voorbereidend werk zou nieuw contract getekend worden

Na het voorbereidende werk zou het contract voor de uitvoering getekend moeten worden. Maar uit het eigen grondonderzoek zou volgens de bouwer blijken dat de grond veel langer voorbelast moest worden dan uit het bodemonderzoek van Grontmij zou blijken. Het Grontmij-onderzoek zou foute informatie bevatten.

Sinds mei 2015 is hierover een meningsverschil tussen de provincie en Heijmans. In afwachting van een oplossing is onder de deelopdracht uitvoering nooit een handtekening gezet. Vorige week meldde Het Financieele Dagblad al een vermoeden dat er niet was getekend.

Raad van arbitrage beslist over handtekening

De raad van arbitrage voor de bouw moet nu beslissen wat het ontbreken van deze handtekening voor gevolgen heeft. Daarnaast zal de arbiter ook beoordelen hoe de partijen om moeten gaan met informatie uit het Grontmij-rapport.

De partijen spraken na het constateren van de bodemproblemen door Heijmans af dat het bouwconcern zou doorwerken en dat tussentijds aan een oplossing gewerkt zou worden. Heijmans zegt daarna verschillende pogingen te hebben gedaan om oplossingen aan te dragen. Maar de partijen kwamen er niet uit.

 

Definitieve aanneemsom nog onduidelijk

Op 17 augustus 2016 meldde het bestuur van Heijmans voor het eerst bodemproblemen bij Westfrisiaweg. “We lijden er voorlopig geen verlies op”, zei bestuursvoorzitter Bert van der Els, die op 1 december zijn functie als bestuursvoorzitter neerlegt.

Maar het risico op verlies is groot. Het extra werk wordt geschat op tientallen miljoenen euro’s. De bouwer riskeert bovendien volgens het contract bij niet op tijd leveren bovendien een boete van 10 procent van de aanneemsom. De aanneemsom waar het basiscontract vanuit gaat is 206 miljoen euro. De bouwsom van de uitvoeringsfase, en daarmee ook de definitieve aanneemsom, zou pas na de voorbereidingsfase worden bepaald.

30.000 euro boete per dag

In het niet ondertekende uitvoeringscontract staat dat de bouwer 30.000 euro moet betalen voor elke dag dat het project later wordt opgeleverd. Of er al een boete aan Heijmans is uitgedeeld, is onduidelijk. Wel blijkt dat de opdrachtgever vanaf 22 augustus Heijmans niet meer heeft betaald.

Heijmans gaf in een eerdere verklaring aan dat het bouwbedrijf ook niet wordt betaald voor werkzaamheden waar overeenstemming met de provincie was bereikt. De provincie zegt echter dat Heijmans zich niet houdt aan de planning. In het basiscontract staat dat boetes op de betalingstermijnen worden ingehouden.

Heijmans legde werk stil na uitblijven betalingen

Als reactie op het stoppen van de betalingen, legde Heijmans begin september een deel van het werk stil. Per 10 november zijn alle Heijmans-werknemers van het project gehaald.

Het bouwconcern uit Rosmalen stapte in september naar de Raad van Arbitrage voor de bouw. Die zal rond de zomer van 2017 een zitting houden en twee tot drie maanden erna uitspraak doen. Daarvoor vindt een schriftelijk juridisch proces plaats van eis, antwoord, repliek en dupliek.

De Westfrisiaweg zou volgens de oorspronkelijk planning eind 2017 klaar zijn.

Reageer op dit artikel