nieuws

AkzoNobel eist miljoenen van Rijkswaterstaat

infra 10

AkzoNobel eist miljoenen van Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

Akzonobel wil de opgelopen schade door de renovatie van de sluis Eefde verhalen op Rijkswaterstaat en de betrokken partijen. Als gevolg van een afgebroken sluisdeur was het Twentekanaal in 2012 vijf weken afgesloten. Transport over water was hierdoor onmogelijk.

AkzoNobel claimt een bedrag van 6,7 miljoen euro. De bodemprocedure die het bedrijf tegen de betrokken partijen voert werd dinsdag behandeld in de rechtbank in Zutphen, meldt de Stentor.

Ernstige constructiefouten

Bij de renovatie van de sluis Eefde in 2012 viel de sluisdeur naar beneden. Dit was het gevolg van ernstige constructiefouten. De draadstang waarmee de hefdeur aan de noordzijde was bevestigd aan het bewegingsmechanisme brak. Onderzoek van TNO wees uit dat de stang ernstige vermoeiingsscheuren vertoonde.

Als gevolg van het incident werd de scheepvaart in het Twentekanaal vijf weken stilgelegd. De nabijgelegen zoutfabriek van AkzoNobel was daardoor onbereikbaar. Het kanaal is een belangrijke transportroute voor de zoutproducent. Ruim honderd vrachtwagens per dag vervingen het transport over water.  Als gevolg van de stremming heeft het bedrijf naar eigen zeggen 6,7 miljoen euro schade geleden.

Compensatieregeling

Gedupeerde partijen kwamen destijds in aanmerking voor een compensatieregeling. Dit gold echter alleen voor bedrijven die minstens vijftien procent van hun jaaromzet aan schade leden. AkzoNobel, met een jaaromzet van meer dan 4 miljard euro, kwam hiervoor niet in aanmerking.

Bij de zitting dinsdag bleek dat AkzoNobel te weinig aanknopingspunten heeft om de procedure tegen twee van deze bedrijven voort te kunnen zetten. Akzo en andere gedaagden is gevraagd uit te zoeken of een schikking alsnog mogelijk is.

Reageer op dit artikel