nieuws

Aan de weg timmeren

infra Premium 35

Aan de weg timmeren

Na jarenlange proeven in het laboratorium en een teststuk bij de asfaltcentrale in Helmond, rijdt er sinds een paar weken eindelijk echt verkeer overheen. In Brabant en Gelderland liggen twee stroken met het zogeheten Le2ap-asfalt van BAM Infra. Veghel had de primeur. Daar legde de aannemer uit Bunnik op de N279 over 1,3 kilometer een vak dubbellaags zoab aan met ruim 80 procent hergebruikte materialen. Daar zijn steentjes gebruikt die werden teruggewonnen uit oud enkellaags zoab. 

Voor het scheiden van steentjes en mastiek heeft BAM een methode ontwikkeld, waarover R&D-manager Rien Huurman niet te veel kwijt wil. “Het komt erop neer dat je zorgvuldig de juiste impactsnelheid moet kiezen. Dan gedraagt de mastiek zich niet als kauwgom maar als glas. Het mengsel van bitumen, zand en vulstoffen versplintert en valt van de steentjes af. De steenslag die overblijft bevat ongeveer 1 procent bitumen en mag met certificaat worden ingezet als PA-stone voor de bereiding van nieuw asfalt.”  

Dat is ook precies wat er in Veghel gebeurde in het laatste weekeinde van september. Er is met de hergebruikte steentjes asfalt gemaakt volgens het procedé van lagetemperatuurasfalt, waarmee BAM al langer aan de weg timmert. De bitumen is dus verschuimd bij zo’n 170 graden Celsius, terwijl de steentjes niet zoals gebruikelijk tot dezelfde temperatuur werden opgewarmd, maar slechts tot 105 graden Celsius. Dat levert 30 procent energiebesparing op. 

Vervangingsmarkt

Een dergelijke benadering strookt volgens Huurman met de fase waarin de asfaltmarkt is aanbeland. “Nieuwe wegen worden nauwelijks nog aangelegd. De asfaltmarkt is een vervangingsmarkt geworden. Als je daarin kunt opereren door de gebruikte materialen op een gelijkwaardige manier opnieuw te gebruiken in plaats van ze te downcyclen in bijvoorbeeld een funderingslaag, boek je een enorme milieuwinst.” 

Ook in het Gelderse Doesburg is een week na Veghel een wegvak dubbellaags zoab aangelegd met Le2ap. Het ging hier om 1 kilometer, waarbij op een stuk van 150 meter BAM Infra nog een stap verder ging. Daar werd in de onderlaag ook de mastiek zoveel mogelijk hergebruikt, waarmee het hergebruikpercentage plaatselijk op 93 procent komt. Volgens Huurman moest daarvoor wel de complete asfalttechnologische trukendoos open. “Want bitumen gedraagt zich bij 170 graden Celsius als olie, maar mastiek van die temperatuur heeft meer weg van yoghurt. Om met die yoghurt een zoab te kunnen maken bij verlaagde temperatuur is het noodzakelijk de mastiek te verwarmen, verrijken, homogeniseren en verschuimen. Daarvoor moest de centrale in Helmond tijdelijk worden aangepast. De onder invloed van UV, water, lucht en dooizouten verouderde mastiek moest bovendien aangevuld worden met een dosering zachte verse bitumen en een verjongingsmiddel.”

Met het hergebruikpercentage van 93 procent zit BAM dicht tegen de theoretische bovengrens aan. Huurman: “Honderd procent hergebruik van zoab zal nooit mogelijk zijn. Dat is een illusie. Er zullen altijd nieuwe bitumen en verjongingsmiddel nodig zijn om goede mastiek te krijgen.” 

Bovengrens

Ook de steentjes van het asfalt kunnen nooit bestaan uit 100 procent hergebruikt materiaal, omdat er bij het frezen van een oude asfaltlaag steentjes breken. Er zal dus altijd een kleine fractie grotere steentjes moeten worden toegevoegd voor een stabiel asfaltmengsel met de juiste gradering. “Met 95 procent hergebruik is de bovengrens echt wel bereikt. En daar zitten we met 93 procent akelig dichtbij.” 

De laatste stap is dat het hoge hergebruikpercentage ook in de toplagen van dubbellaags zoab wordt gehaald. Maar dat is nog een stuk lastiger, omdat voor die toplaag gemodificeerde bitumen wordt gebruikt, waaraan polymeren zijn toegevoegd. Het is complexer om dat mengsel op te waarderen. “Je moet wel wat te onderzoeken overhouden”, besluit de R&D-manager met een knipoog. 

“We willen ook het energieverbruik verder terugdringen. Het is ons niet gelukt het asfalt te produceren bij een temperatuur van 80 graden, dat we als doelstelling hadden voor het Europese project waarbinnen Le2ap werd ontwikkeld. Maar er valt niet te ontkennen dat we een flinke stap hebben gezet naar het horizontaal recyclen van asfalt.“ 1  Met de PA-stone werd in Veghel asfalt gemaakt volgens het procedé van lagetemperatuurasfalt.

2 In Doesburg wordt een wegvak aangelegd met Le2ap. Het ging hier om 1 kilometer. Daar werd in de onderlaag ook de mastiek zoveel mogelijk hergebruikt.

Reageer op dit artikel