nieuws

Schultz houdt vast aan belang mainports

infra Premium 96

Schultz houdt vast aan belang mainports

Schiphol en de haven van Rotterdam blijven hele belangrijke pilaren voor de BV Nederland vindt minister Schultz. Maar de opkomende regio’s zijn dat ook, reageert ze op advies van de Raad voor leefomgeving en Infrastructuur om je als overheid niet blind te staren op de mainports.

Nederland is meer dan Schiphol en de haven van Rotterdam. Opkomende economische regio’s zoals brainport, greenports, de digitale hub en de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren verdienen ook ondersteuning door het Rijk. Zo luidde in een notendop het advies van de Raad voor leefomgeving en Infrastructuur begin juli van dit jaar.

Kabinet staart zich niet blind

Minister Schultz (infrastructuur) kan niet anders dan de conclusie onderschrijven. Natuurlijk is de “concentratie van topsectoren van belang om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken”, schrijft ze deze week in een brief naar de Tweede Kamer.

Dat het kabinet zich blind staart op Schiphol en Rotterdam is niet waar, geeft ze aan. “Via verschillende trajecten, zoals onder andere de actieagenda Schiphol, het Werkprogramma Zeehavens, de Agenda Stad, de Vernieuwing MIRT en de Ruimtelijk economische ontwikkelstrategie (REOS), werkt het kabinet deze ambitie nu al verder uit.”

Aandacht voor Schiphol niet minder

In de nog te verschijnen Nationale Omgevingsvisie (NOVI), komt de overkoepelende visie op de inrichting van Nederland te staan. “Daarmee onderschrijft het kabinet het advies van de RLI dat samenhangend beleid voor het vestigingsklimaat gewenst is.”

Maar de aandacht voor Schiphol en de Rotterdamse havens wordt waarschijnlijk niet minder, laat Schultz doorschemeren. “Het doorzetten van gericht beleid voor de zee- en luchthavens blijft voor het kabinet een belangrijk element in een duurzame groeistrategie voor Nederland. De mainports vormen een kritische basisinfrastructuur voor een goede bereikbaarheid van Nederland en zijn een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven die bijdragen aan onze toekomstige economische ontwikkeling.”

Reageer op dit artikel