nieuws

Opbouw steigers Merwedebrug hervat

infra 8

Opbouw steigers Merwedebrug hervat

Er wordt weer gewerkt aan de opbouw van steigers onder de Merwedebrug. Dit weekend zijn hiervoor aanvullende monitoringsmaatregelen ingericht.

Onderzoek naar de herkomst van de klachten van de vorige week onwel geworden steigerbouwers heeft geen duidelijke oorzaak aan het licht gebracht. De komende tijd worden daarom nog extra metingen gedaan naar de uitstoot van uitlaatgassen. Uit inspecties voorafgaand aan de werkzaamheden is vastgesteld, dat de verf die gebruikt is bij de conservering van de kokers van de brug onder andere chroom 6 bevat. De steigerbouwers hebben echter niet aan de verflagen gewerkt.

Extra maatregelen

Bij de werkzaamheden waarbij wel aan de verflaag moet worden gewerkt, worden extra voorzorgsmaatregelen genomen zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Alleen bij extreme concentraties (meer dan 60 keer de normale blootstelling) kunnen acute klachten ontstaan zoals neusirritaties, ademhalingsproblemen, astma en hoest.

De Merwedebrug vertoont tekenen van overbelasting en haarscheuren in de staalconstructie. Uit veiligheidsoverwegingen is daarom besloten geen vervoer meer toe te laten zwaarder dan 3,5 ton. Rijkswaterstaat zet in op een versnelde reparatie van de brug, zodat alle verkeer weer zo spoedig mogelijk over de brug kan. Aannemerscombinatie VolkerInfra-Van Oord (ViVo) voert de klus uit. Of de tijdelijke stilleging gevolgen heeft voor de planning wordt deze week bekeken.

Reageer op dit artikel