nieuws

Grote regio-onderzoek: de verantwoording

infra 19

Waar wordt het meest gebouwd? Om die vraag te beantwoorden hebben we ruim 150.000 bouwprojecten van de afgelopen vijftien jaar onder de loep genomen. Zo deden we dat. 

Bureau Louter heeft in opdracht van Cobouw onderzoek gedaan naar ruim 150.000 bouwprojecten uit de periode 2002-2016. Die projectinformatie staat in de Bouwberichten-database van Cobouw. Bureau Louter heeft de projecten gerangschikt en gegroepeerd naar regio, tijd en type bouwwerk.

Het gaat om bouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw en combinatieprojecten (combinatie van wonen, utiliteit en grond- weg- en waterbouw).

Tweehonderd bouwregio’s

Gww-projecten zijn alleen op provincieniveau bekeken, omdat veel gww-projecten niet te koppelen zijn aan specifieke locaties; wegen doorkruisen bijvoorbeeld verschillende gemeenten.

Bureau Louter heeft in totaal tweehonderd bouwregio’s samengesteld, zodanig dat de (ontwikkeling van) bouwomzetten per regio statistisch verantwoord is uit te rekenen. Bij het selecteren van regio’s is een ondergrens van minstens 50.000 inwoners aangehouden. Waar nodig zijn gemeenten gecombineerd.

Bouwprojecten boven de 50.000 euro

De bouwsommen van alle projecten in de Cobouw-database zijn per bouwregio opgeteld. Omdat de projectendatabase van Cobouw zich concentreert op projecten boven de 50.000 euro en de bouwsommen van sommige projecten schattingen van de opdrachtgevers zijn, wordt de mate van bouwactiviteit weergegeven met een indexcijfer.

Een index van 1,38 betekent dat in de regio 38 procent meer bouwomzet per inwoner is behaald dan het Nederlands gemiddelde.

Voor grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) zijn ook aparte ranglijsten gemaakt voor woningbouw, utiliteitsbouw en combinatieprojecten (mix van wonen, utiliteit en/of gww). De ranglijsten worden bepaald aan de hand van bouwomzet per hoofd van de bevolking.

Heatmaps: veel rood is veel gebouwd

De kaarten die in het weekblad en op de website gebruikt worden zijn zogeheten heatmaps. Hoe donkerder rood de kleur, hoe actiever er is/wordt gebouwd. Andersom: hoe blauwer, hoe minder er gebeurt.

Bij de duiding van de onderzoeksresultaten zijn ook andere bronnen dan de Cobouw-database gebruikt. Zo zijn gegevens van het CBS (aantal nieuwbouwwoningen per gemeente) en andere openbare bronnen geraadpleegd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels