nieuws

Extra investeringen in infra onvermijdelijk

infra 10

Extra investeringen in infra onvermijdelijk

Ondanks alle extra rijstroken zullen de komende vijf jaar de files met 38 procent stijgen ten opzichte van 2015. Het verkeer op snelwegen blijft gestaag stijgen, zeker nu de crisis voorbij is. Ook de e-bike is met een onstuitbare opmars bezig.

Op alle fronten neemt het verkeersaanbod toe. Dit blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2016 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) die minister Schultz maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zij concludeert dat de komende jaren extra investeringen nodig zijn in infrastructuur om de groei bij te benen, maar dat verdere groei van de files op korte termijn onvermijdelijk is.

Meer rijstroken helpen wel

Het aantal files op de snelwegen is in 2015 met 22 procent gestegen. Het grootste aandeel van de toename van het reistijdverlies komt voor rekening van de avondspits. Het KiM verwacht dat het reistijdverlies dit jaar met 14 procent stijgt en met circa 4 procent per jaar in de jaren 2017 tot en met 2021. Daarmee komt de congestie in 2021 38 procent hoger uit dan in 2015.

Afgelopen jaren zijn miljarden geinvesteerd in extra rijstroken. Het effect daarvan is wel degelijk zichtbaar, want tussen 2005 en 2015 is het reistijdverlies op het hoofdwegennet met 1 procent gedaald. Het effect ebt alweer weg door de aantrekkende economie. Ten opzichte van 2014 is het verkeer op het hoofdwegennet in 2015 toegenomen met 2 procent.

Vooral het woon-werkverkeer van en naar Utrecht, Rotterdam en Amsterdam nam afgelopen tien jaar toe. Vooral de inwoners van die agglomeraties reizen vaker tussen de steden.

De e-bike rukt op

Sinds 2005 is het fietsgebruik toegenomen met bijna 11 procent, waarvan een groot deel voor rekening komt van de e-bike. Behalve door ouderen wordt die ook steeds vaker gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar.

Het aantal reizigerskilometers per trein nam toe van 15,2 miljard in 2005 tot 18,5 miljard in 2015, een toename van bijna 22 procent. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 2 procent over die periode. Het aantal met bus, tram en metro gereisde kilometers bedraagt voor 2014 en 2015 ruim 5 miljard reizigerskilometers.

Ook Schiphol blijft groeien. Het aantal reizigers groeide tussen 2005 en 2015 met 32 procent tot meer dan 58 miljoen. Het KiM verwacht voor 2021 een toename van de passagiersbewegingen tot 71 miljoen op Schiphol en 80 miljoen voor geheel Nederland.

Het goederenvervoer in Nederland groeit weliswaar, maar lag in 2015 nog niet boven het niveau van voor de economische crisis. Het KiM verwacht voor de periode 2015-2021 voor het binnenlands goederenvervoer een groei van 13 procent en voor het internationale vervoer een groei van 10 procent.

Reageer op dit artikel