nieuws

700 miljoen tekort voor spoor

infra Premium 26

700 miljoen tekort voor spoor

Voor spoorprojecten tot 2030 heeft het kabinet een gat in de begroting van 700 miljoen euro. Vooral voor onderhoud moet staatssecretaris Dijksma op zoek naar slimme oplossingen.

Voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor dekken de financiële middelen de ambities niet. Tot 2030 is er weliswaar 17 miljard euro beschikbaar om het spoor ‘op de rails te houden’, nog altijd is dat 475 miljoen euro te weinig.

Meer treinen

Ook voor het programma om meer treinen te laten rijden op het spoor is ondanks eerder besparingsmaatregelen nog altijd een tekort van 200 miljoen euro. Dat komt neer op 7 procent van het nog te bestemmen budget.

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het gat in de begroting. In een brief laat Dijksma weten dat ze bezig is met het nemen van beheersmaatregelen. Ze nuanceert dat er in totaal tot 2030 27,4 miljard euro is voor het spoor (10,4 miljard voor aanlegprojecten).

Druk op de ketel

Een beetje druk op de ketel kan volgens haar bovendien geen kwaad. “Het bestaan van een potentieel tekort betekent overigens ook dat er druk wordt gehouden op het zoeken naar de meest kosteneffectieve maatregelen binnen de programma’s.”

Dijksma zoekt de oplossing vooral in het verruimen van de beschikbare tijd. “Ik hanteer daarbij een gefaseerde aanpak om te komen tot een toekomstbestendig en efficiënt onderhoud van het spoor.”

Geld bij

De staatssecretaris sluit niet uit dat er na 2030 geld bij moet voor het Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer. De tekorten zijn eerder al met de Kamer gedeeld. Ondanks een eerdere verlenging van het Infrafonds tot 2030 heeft de regering relatief weinig ruimte voor nieuwe projecten.

Het nog wel beschikbare bedrag kan zelfs nog lager uitvallen als zich nieuwe tegenvallers voordoen. Wel is het zo dat het Infrafonds vanaf volgend jaar automatisch met een jaar wordt verlengd. Elk jaar komt er dan ruim 5 miljard euro bij.

Reageer op dit artikel