nieuws

Prinsjesdag: in 2017 6 miljard naar infra

infra 55

Prinsjesdag: in 2017 6 miljard naar infra

Komend jaar geeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu 5,9 miljard euro uit aan nieuwe infrastructuur en het beheer en onderhoud van wegen-, spoor- en vaarwegen. Daarbovenop gaat nog eens 905 miljoen euro in het Deltafonds. Dat blijkt uit de miljoenennota 2017.

Het ministerie zet zich samen met andere overheden en marktpartijen in 2017 “volop in op slimme mobiliteit en de ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen waarbij voertuigen met bijvoorbeeld verkeerslichten en verkeerscentrales kunnen communiceren zodat het verkeer vlotter doorstroomt.”

De wetgeving wordt verder aangepast, zodat het ook mogelijk wordt om experimenten te doen met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg zonder dat er een bestuurder in het voertuig zit. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe generatie realtime reisinformatiediensten.

Nieuwe wegen in de pijplijn

Tijdens deze kabinetsperiode kwam er 717 kilometer aan extra rijstroken beschikbaar. Minister Schultz rondt in 2017 de procedures af voor belangrijke, volledig nieuwe, wegen. 
Ondanks al dat nieuwe asfalt staan er nog dagelijks lange files en blijft het verlanglijstje dat bij minister Schultz ligt onveranderd lang. Zij zet in haar laatste jaar als minister nog in op ontbrekende schakels. Nog voor een nieuw kabinet aantreedt wil de minister onomkeerbare stappen zetten voor de Blankenburgtunnel, A16 en de verlengde A15 bij de Duitse grens. Ook de procedure voor de Ring Utrecht wordt afgerond.

Meer geld naar waterveiligheid

Toenemende kans op wateroverlast en hitte en droogte door het veranderende klimaat kunnen grote economische gevolgen hebben, schrijft Schultz aan de Kamer. “Alle betrokken overheden gaan daarom een gezamenlijk Deltaplan opstellen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland, staat in het Deltaprogramma 2017 dat vandaag ook is verschenen. Het Deltaprogramma bevat nu een Deltaplan waterveiligheid en een Deltaplan Zoetwater en vanaf volgend jaar komt daar dus een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bij. 

Miljoenen voor verwijdering asbestdaken

Om tot een snellere sanering te komen van de Nederlandse asbestdaken wordt ook in 2017 minimaal 10 miljoen beschikbaar gesteld voor bedrijven en particulieren. De bijna 15 miljoen euro uit 2016 heeft er volgens het ministerie aan bijgedragen dat circa 8 miljoen vierkante meter asbestdaken is vervangen.

Reageer op dit artikel