nieuws

Heijmans boort faunatunnel onder A12

infra Premium 33

Heijmans boort faunatunnel onder A12

Heijmans boort deze week een faunatunnel onder de A12. De tunnel verbindt de leefgebieden van onder andere hermelijnen en woelmuizen die in het poldergebied Roeleveen/Zoetermeer leven.

Voordat afgelopen donderdag het officiele startsein werd gegeven, onderzocht de bouwer het gebied op niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij eerder detectie-onderzoek kwamen twee verdachte objecten aan het licht. Eind juni werden de voorwerpen uitgegraven, maar het bleek niet te gaan om explosieven en de voorbereidingen konden verder gaan. Vanaf september zijn de boorwerkzaamheden begonnen.

Jochem Los van Heijmans: “De faunatunnel heeft een inwendige diameter van 160 cm, is 50 meter lang en komt op vier meter diepte onder de A12 te liggen. Vanaf nu duurt de aanleg ongeveer een maand waarvan we vier tot vijf dagen aan het boren zijn. Het verkeer op de A12 ondervindt geen hinder tijdens de aanleg.”

Begin oktober verwacht de bouwer de werkzaamheden af te ronden.

Versnippering

In het kader van het landelijke Meer Jaren Programma Ontsnippering (MJPO) legt Rijkswaterstaat diverse faunapassages aan bij rijkswegen. Leefgebieden van planten en dieren worden doorkruist door diverse wegen (water-, spoor- en rijkswegen). Die vormen een barrière en zorgen voor versnippering van deze leefgebieden, waardoor instandhouding van soorten in gevaar kan komen. 

Faunapassages moeten die versnipperde gebieden weer met elkaar verbinden, zoals de nieuwe passage onder de A12 ter hoogte van Roeleveen. Soorten waarvoor deze passage wordt aangelegd zijn: ringslang, waterspitsmuis, hermelijn, gewone pad, steenmarter en rosse woelmuis.

De faunatunnel bij Roeleveen ligt in het verlengde van een faunapassage onder het spoor die Prorail eind dit jaar laat aanleggen. Hij verbindt het Westerpark aan de Zoetermeerse kant met De Balij en het Bieslandse Bos aan de kant van Pijnacker-Nootdorp.

Reageer op dit artikel