nieuws

Raad van State veegt bezwaren tegen sluis Terneuzen van tafel

infra 26

Raad van State veegt bezwaren tegen sluis Terneuzen van tafel
Rijkswaterstaat

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de nieuwe sluis in Terneuzen terzijde geschoven. De bouw kan beginnen, maar nu nog een bouwer.

Pas medio 2017 kiest de projectorganisatie definitief voor een bouwer. Er zijn alleen Nederlandse en Belgische consortia in de race, maar tussen hen woedt nog een strijd om de mega-opdracht voor de nieuwe sluis. Het gaat om een omvangrijk d&c-contract dat voor bijna een miljard euro op de begroting staat, voorafgegaan door twee dialoogrondes. 

2022 klaar

Wie het contract wint, moet meteen eind volgend jaar aan de slag en de bedoeling is dat 2022 de eerste schepen door de nieuwe sluis varen. De zeesluis krijgt een betonnen bak van 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep en is straks geschikt voor grote zeeschepen van 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep.

Het Vlaams-Nederlandse project is extra gecompliceerd vanwege de grens die dwars door de sluis loopt. Rijkswaterstaat is opdrachtgever en het project valt onder Nederlands recht, maar de Vlamingen betalen het leeuwendeel van het project en blokkeerde de keus voor een dbfm-contract.

Beroepen ongegrond

Risicovolle onderdelen zijn de deuren, met meerdere functies, de bascule bruggen, de kolk en de sloop van de oude Middensluis, bleek tijdens de marktdag die ruim een jaar geleden al plaatsvond. Minister Schultz tekende afgelopen februari het definitieve tracébesluit, waartegen zeven partijen bezwaar aantekenden bij de Raad van State. Die zijn allemaal van tafel geveegd.

De stremmingen door het spuien zijn beperkt en er wordt gestreefd naar een betere verdeling tussen het schutten en waterbeheer. In het tracébesluit worden voldoende ligplaatsen voorzien, passend bij de gecombineerde functie voor zee- en binnenvaart. Het nieuwe onderhoudsterrein voor Rijkswaterstaat op de Schependijk is noodzakelijk. En voor de inrichting van de Schependijk is de juiste belangenafweging gemaakt. Met deze uitspraak gisteren zijn alle beroepen ongegrond verklaard en kan de projectorganisatie zich volledig richten op bouwfase.

Reageer op dit artikel