nieuws

Werkvoorraad bouw nadert niveau van vlak voor crisis

infra Premium 26

Werkvoorraad bouw nadert niveau van vlak voor crisis

De orderportefeuilles van de Nederlandse bouwers lopen verder vol. In mei nam de werkvoorraad met vier tiende maand toe tot 8,2 maanden. Daarmee komt het niveau van vlak voor de crisis in 2008 in zicht. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

“Nadat in voorgaande maanden de orderportefeuilles in de bouw al stevig waren toegenomen, zijn deze in mei opnieuw sterk gestegen”, stelt het EIB vast.

Opvallend

Opvallend noemen de rekenmeesters van de bouw vooral de ontwikkelingen in de utiliteitsbouw. Daar nam de orderportefeuille met zeven tiende maand toe tot 9,0 maanden.  

“De werkvoorraad in de utiliteitsbouw ligt daarmee inmiddels boven het gemiddelde niveau van de eerste helft van 2008. Met deze forse stijging nadert de werkvoorraad ook het niveau van de werkvoorraad in de woningbouw.”

Woningbouwers hadden eind mei gemiddeld voor 9,3 maanden werk op de plank liggen. Dat is vijf tiende maand meer dan in de maand ervoor.

Tegenover de forse stijging in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een lichte daling van de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw, van een tiende maand naar 5,6 maanden. Die afname is volgens het EIB het gevolg van een daling van het orderboek in de grond- en waterbouw, met twee tiende maand. Wegenbouwers zagen de werkvoorraad juist tijgen, met twee tiende maand tot 5,2 maanden.

Personeelsreductie

Ondanks de stijgende orderportefeuilles in de bouw, zegt nog altijd een op de vijf aannemers te kampen met onvoldoende orders. Het aantal bedrijven dat als gevolg daarvan een personeelsreductie verwacht, is in een jaar gedaald van 11 procent tot 6 procent. Grond- en waterbouwers zijn het meest pessimistisch. 22 procent van hen denkt komende maanden nog te moeten snijden in het werknemersbestand.

 

Orderportefeuille bouw

Reageer op dit artikel