nieuws

Marken beschermd via buitendijk

infra 5

Marken beschermd via buitendijk

Marken krijgt extra bescherming tegen het water door de dijk buitendijks te versterken. Het eiland voldoet momenteel niet aan de veiligheidsnormen, waardoor aanpak van de waterkeringen onvermijdelijk is, maar ook evacueren hoort ook bij de plannen.

De keuze zorgt ervoor dat geen extra grond hoeft te worden aangekocht en het unieke karakter van het eiland behouden blijft. De extra dijk komt aan de buitenzijde van de Zuidkade te liggen. De dijk aan de Westkade wordt binnen het huidige profiel verbeterd. Minister Schultz verwacht met dit voorkeursbesluit Marken de komende vijftig jaar te behoeden voor overstromingsgevaar.

De dijkversterking is een pilot voor de meerlaagsveiligheid, waarbij in drie beschermingsniveau’s wordt gedacht. De dijkversterking is een oplossing in laag 1 om overstromingen te voorkomen en waterkeringen op orde te houden. Voor laag 2, waterrobuust bouwen, zal de gemeente aan de slag gaan voor een verdere uitwerking en voor laag 3, de rampenbestrijding werkt de veiligheidsregio aan een calamiteitenplan en wordt in november een grootschalige evacuatieoefening gehouden.

Zetting van de dijk

Komende tijd worden samen met de gemeente Waterland, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Noord-Holland en de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland nog twee belangrijke restpunten uitgewerkt. Daarbij gaat het om de beste oplossing voor de zetting van de dijk en de mate van overslagbestendigheid. De bouw zal in 2019 beginnen. In de komende tenderfase zal de markt worden uitgedaagd om met een slimme uitvoeringsmethode te komen, waarbij het beheersen van de zetting een belangrijke randvoorwaarde wordt.

De eilandraad van Marken is nauw betrokken geweest bij het ontwerpproces dat tot deze oplossing heeft geleid. Schultz: “De oplossing moet aansluiten bij het DNA van Marken. De nieuwe dijk moet niet alleen veilig zijn en aan de nieuwste normen voldoen, hij moet ook passen in het landschap en bij de specifieke historie van Marken. Dat vraagt maatwerk. Deze oplossing heeft draagvlak onder de bewoners.”

Reageer op dit artikel