nieuws

Graven zonder schade

infra 550

Graven zonder schade

Nul procent graafschade. Dat is het doel van Frank ten Berge en Gerben Roseboom. De mannen van Reggefiber en MapXact werken aan een grondradarsysteem waarmee dat kan. “Je kunt straks echt meters maken en zeker twee keer zo snel werken.”

Weten wat er onder de grond ligt. Voor gemeenten en netbeheerders wordt het steeds belangrijker. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht brengen alles wat er aan kabels en leidingen onder het plaveisel ligt al nauwgezet in kaart. Soms zelfs in voorzichtige 3D-kaarten. En door de Klic-meldingen worden de kaarten van de ondergrond die het Kadaster verstrekt ook steeds nauwkeuriger.

 

3D-kaart vervangt grondradar.

 Maar het kan nóg beter, betogen Frank ten Berge van Reggefiber en Gerben Roseboom van MapXact. “Met een grondradar voor je graafmachine heb je helemaal geen 3D-kaart van de ondergrond meer nodig. Je beschikt immers over realtime informatie”, zegt Ten Berge.

Even terug naar het begin. In de jaren tussen 2010 en 2014 schaalde Reggefiber enorm op. Daar waar er in 2010 nog 100.000 woningen per jaar op het glasvezelnetwerk werden aangesloten, groeide dat aantal in 2014 naar 400.000 woningen per jaar. Ten Berge: “Wij alleen al groeven in die jaren dik 7.000 kilometer aan geulen door Nederland. Een afstand van hier tot aan de Mount Everest. Je kunt je voorstellen dat daarbij af en toe graafschade ontstaat. Hoe goed je ook je best doet om dat te voorkomen. In die tijd was ik bij Reggefiber verantwoordelijk voor het dossier veiligheid en dus belast met het terugbrengen van het aantal graafschades.”

Dat is ondertussen redelijk gelukt. Daar waar het aantal graafschades op het hoogtepunt op één melding per anderhalve kilometer lag, is dat nu teruggebracht tot minder dan de helft, stelt Ten Berge. “Dat was ook de uitdrukkelijke wens van Agentschap Telecom. Daarom hebben wij toen alle aannemers en onderaannemers bij elkaar geroepen. Op die bijeenkomst zijn wel zestig ideeën geopperd om graafschades te beperken. Ideeën die niet alleen betrekking hebben op techniek, maar juist ook op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en betere samenwerking. VolkerWessels Telecom introduceerde daar het grondradarsysteem van MapXact.”

Handen ineen

Ten Berge vertelt dat er in die tijd 5 grondradars op de markt waren, maar dat die nog niet nauwkeurig genoeg waren om grootschalig te gebruiken. Totdat het Ten Berge ter ore kwam dat MapXact een radar aan het testen was die alle anderen op de markt versloeg. Reggefiber, VolkerWessels Telecom en MapXact sloegen de handen ineen en zijn gaan testen. Eerst kleinschalig tijdens de aanleg van glasvezel in Hengelo. “Toen ontdekten we dat deze specifieke bodemradar weliswaar alles onder de grond ziet, maar dat de data die daar uitkomen behoorlijk bewerkelijk zijn”, zegt Roseboom. “De grafieken en hyperbolen op het display zijn aan de geul niet bruikbaar. Daar zit de uitdaging. Hoe maak je die data gemakkelijk toegankelijk, bijvoorbeeld in een 3D-tekening?”

Bodemdata zijn makkelijk toegankelijk, bijv. in een 2D-tekeningEr volgde een grootschalige test in Haarlem Noord, waar VolkerWessels Telecom in opdracht van Reggefiber 5000 woningen aansloot op glasvezel. In de hele wijk werd de ondergrond minutieus met de radar tot 3 à 4 meter diep, afhankelijk van de grondsoort, in beeld gebracht. Resultaat: nul graafschades. Ten Berge: “Op vijfduizend woningen! Dat had ik nog nooit meegemaakt. Het was voor mij het bewijs dat het gebruik van een bodemradar het aantal graafschades drastisch kan terugbrengen.”

Alternatief

Er is één maar. “Hoewel we besparen doordat er geen schades worden gemaakt, kost vooral het toegankelijk maken van de data voor de man aan de geul nog net iets te veel.

Een radar weet exact wat waar onder je voeten ligt.

 Maar dat zal snel veranderen als deze techniek door meerdere partijen wordt ingezet. Los van de kosten speelt er nog meer mee. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid is het niet meer van deze tijd om schades te veroorzaken waardoor mensen en bedrijven zonder gas, stroom of datanetwerk komen te zitten. Juist omdat er een technisch alternatief voorhanden is.”

Het lijkt toekomstmuziek. Maar nieuwe wetgeving verplicht om alle gasnetwerken in Nederland in kaart te brengen. Daarnaast is er de uitdrukkelijke wens van alle netbeheerders om eindelijk echt iets te doen aan die graafschades. Dat maakt volgens Roseboom dat er grote stappen gezet gaan worden. “De software wordt beter en de machines zullen goedkoper worden.”De winst zit volgens beiden ook in het sneller kunnen werken. “Met deze apparatuur weet je exact wat waar onder je voeten ligt. Voorsteken is niet meer nodig. Dan kun je echt meters maken en zeker twee keer zo snel werken.’’

Reageer op dit artikel