nieuws

Drie varianten nieuw station Schiphol

infra Premium 550

Drie varianten nieuw station Schiphol

Over anderhalf jaar wil staatssecretaris van infrastructuur Sharon Dijksma een voorkeursbeslissing nemen over het nieuwe, fors uitgebreide, station Schiphol. Over tien jaar moet het station zijn opgeleverd. In de MIRT-verkenning multimodale knoop Schiphol wordt uitgegaan van drie varianten. Vooralsnog is er een half miljard euro beschikbaar voor de verbouwing.

Het nieuwe, uitgebreide, vervoersknooppunt moet passen binnen de huidige afmetingen van Schiphol Plaza en het directe gebied eromheen. Ook wordt rekening gehouden met de huidige uitbreiding van de luchthaven met een extra pier.

Startpunt voor de MIRT-verkenning vormen drie alternatieven.

Eerste alternatief is ‘nul-plus’, waarbij de hal van Plaza beperkt wordt uitgebreid over het Jan Dellaertplein, evenals de uitbreiding en spreiding van roltrappen.

Het tweede alternatief heet ‘geïntegreerd’ en hierbij worden busstation, treinstation en Plaza ruimtelijk en op geïntegreerde wijze uitgebreid.

De derde variant heet ‘ontvlochten’ en hierbij worden de functies treinstation, busstation en Plaza (als ontvangstdomein van de luchthaven) ruimtelijk gescheiden.

Overlast

In geen van de varianten mag gemorreld worden aan de lay-out van de huidige spoortunnel en de perrons. Volgens Dijksma vraagt aanpassing van de spoortunnel om te grote investeringen en wijzen studies uit dat “er nog meer capaciteit te vinden is binnen de huidige situatie”.

De bouw van het nieuwe station mag bovendien geen invloed hebben op de activiteiten en functies van het huidige station.

Een oplossing, waarbij de reizigers veel overlast zouden ondervinden, kan leiden tot een afname van reizigers en doet daarmee afbreuk aan de functie die Schiphol voor de economie vervult, schrijft Dijksma.

Reageer op dit artikel