nieuws

Chinese muur vol PowerWalls nog niet voldoende

infra 52

Chinese muur vol PowerWalls nog niet voldoende

Al hang je de complete Chinese muur vol met PowerWalls van Tesla, dan heb je nog slechts 15% van de opslagcapaciteit van Noorwegens grootste waterkrachtcentrale. Voor een stabiel Europees stroomnetwerk is het volgens Noorse onderzoekers daarom nodig aan te takken op de Noorse waterkrachtbatterij.

Het idee sluit naadloos aan op het plan dat netbeheerder TenneT een paar weken terug lanceerde voor een groot kunstmatig eiland in de Noordzee ter hoogte van de Doggersbank. Dat biedt een werkhaven voor bouw en onderhoud van windparken ver op zee, maar vormt ook een knooppunt dat verbindingen legt tussen nationale stroomnetten via onderzeese stroomkabels. Zo kan duurzame stroom verkocht worden aan gebieden waar op dat moment de vraag het grootst is omdat de zon niet schijnt en het ook niet waait. Is het aanbod groter dan de vraag, dan kan de groene stroom tijdelijk worden opgeslagen in Noorse stuwmeren.

We beschikken met onze stuwmeren over een opslagvermogen van 32 GW

Daarvoor zijn miljarden investeringen nodig in het Scandinavische land, maar een goedkopere vorm van stroomopslag is er niet, meldt directeur Atle Harby van het Noorse instituut voor hernieuwbare energie Cedren niet. “Momenteel beschikken we met onze stuwmeren over een opslagvermogen van 32 GW, maar dat is gemakkelijk uit te breiden met 20 GW. Dat zijn aantallen waar je met de thuisbatterijen van Tesla of andere fabrikanten bij lange na niet aan komt.” 

Groene batterij

Ook John Olav Tande directeur van het Noorse windenergie-instituut Nowitech bepleit grootschaliger inzet van Noorse waterkracht als een soort groene batterij voor het europese stroomnet. En een eiland op de Noordzee, als spin in in dat web, ziet hij daar onlosmakelijk mee verbonden. Er zijn ook bedenkingen weet Tande. “Sommigen zijn bang dat stroom, zo’n beetje het enige dat in het land goedkoop is, voor de Noren zelf daardoor veel duurder wordt.”

Volgens Tande is gemakkelijk te weerleggen dat die angst ongegrond is. “Met de aanleg van onderzeese stroomkabels tussen Noorwegen, Nederland en een paar andere landen is tot nu toe de prijs van stroom ook niet gestegen. In tegendeel. Er zijn alleen veel meer van die verbindingen nodig.” Verder weet Tande dat sommige groepen beducht zijn op de impact van meer stuwmeren en waterkrachtcentrales op het landschap en het milieu.

Milieuprobleem

Dat laatste begrijpt oud-directeur Arie Mol van LievenseCSO. “Niet voor niets stapt de Wereldbank al een tijdje niet meer in internationale waterkrachtprojecten. Stuwmeren zijn lelijke dingen in het landschap en hebben een enorme impact op de ecologie van het stroomgebied van een rivier. Als wij aantakken op Noorse waterkracht exporteren wij in feite ons milieuprobleem. Ik vind het niet gek dat niet iedereen daarbij staat te juichen.

Bovendien valt het rendement van de opslag ook nog eens tegen. Je verliest zeker 30 tot 40%.” Het lijkt Mol zinvoller te investeren in chemische opslag door met de groene stroom waterstof te produceren. “Ook van die techniek moet het rendement nog flink omhoog, maar als je daar in slaagt, kun je stroom echt heel lang en stabiel opslaan.”

Morgen in Cobouw weekblad:  Stekkerdoos op de Doggersbank.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels