nieuws

‘Tekort van 8 miljard voor infrastructuur’

infra 6

‘Tekort van 8 miljard voor infrastructuur’

Nederland moet de komende vijftien jaar zeker 8 miljard extra uitgeven aan wegen en spoor om de stijgende mobiliteit op te kunnen vangen.

Tot die conclusie komt het Economisch Instituut voor Bouw (EIB), dat in opdracht van Bouwend Nederland de infra-opgaven tot 2030 in beeld bracht.

De toename van de bevolking en een economische groei van gemiddeld 2 procent zal volgens het EIB komende jaren leiden tot 30 procent meer autokilometers. Ook zal het gebruik van de trein met 30 procent stijgen.

Om die groei bij te benen is tot 2030 een investering van ongeveer 27 miljard in rijkswegen en nog eens 18 miljard in railinfrastructuur noodzakelijk, aldus het EIB. Dat is 8,5 miljard meer dan tot dusver is gebudgetteerd door het Rijk.

“De budgetten voor rijkswegen en spoorwegen zullen bij hoge economische groei de opgaven voor infrastructuur tot 2030 te boven gaan”, concludeert het EIB.

Het daadwerkelijke tekort ligt waarschijnlijk nog hoger dan 8,5 miljard. In de berekeningen is van het EIB is nog geen rekening gehouden met investeringen in gemeentelijke wegen, rioleringen, waterkeringen en ondergrondse infrastructuur. Ook daar bestaat volgens het EIB een verschil tussen de opgaven en de budgetten.

De rekenmeesters van de bouw waarschuwen bovendien voor stijgende aanneemsommen nu het herstel in de bouw is ingezet.

“De centrale conclusie is dat er in de komende jaren forse investeringsopgaven op ons afkomen. Hiervoor kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Naast extra middelen voor infrastructuur, kan ook gekeken worden naar ander beleid zoals beprijzing en stimulering van innovaties en kostenverlagingen.”

Reageer op dit artikel