nieuws

Selectieprocedure Nieuwe Sluis Terneuzen gestart

infra Premium 15

Selectieprocedure Nieuwe Sluis Terneuzen gestart

De aanbestedingsprocedure van het project Nieuwe Sluis Terneuzen is begonnen. De aanmeldings- en selectieprocedure staat op TenderNed. In september 2017 moet de bouwende partij bekend zijn.

De aanbesteding van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt op basis van een concurrentiegerichte dialoog gevoerd. “Deze procedure sluit het beste aan bij de complexiteit van het aan te besteden werk,” stelt opdrachtgever Nieuwe Sluis Terneuzen.

De selectiefase voor het project loopt tot en met 8 juli 2016. De eerste dialoogfase loopt tot 2 november, de tweede van 14 november tot en met 7 april 2017. Op 12 mei volgend jaar moet de definitieve inschrijving binnen zijn, waarna de opdracht in september wordt verleend.

Selectie

In het aanmeldings- en selectiedocument op TenderNed staat informatie over de opdracht, het verloop van de aanbestedingsprocedure, de wijze waarop een verzoek tot deelneming dient te worden gedaan, de geschiktheidseisen, eventuele selectiecriteria en de wijze van selecteren.
Alle bedrijven die door de selectiefase komen, gaan door naar de eerste dialoogfase. Tijdens deze fase kunnen ze beschikken over de aanbestedingsdocumenten en in gesprek gaan met een dialoogteam van het project.

Alle aanbieders maken een plan van aanpak over hoe zij denken de verstrekte risico’s het beste te kunnen beheersen en zelf bedachte kansen te benutten. De plannen worden beoordeeld door een commissie van deskundigen. De bedrijven met de drie beste plannen gaan vervolgens door naar de volgende fase.

Reageer op dit artikel