nieuws

Schultz blijft bij tracé Blankenburgtunnel

infra Premium 26

Schultz blijft bij tracé Blankenburgtunnel

Minister Schultz (I&M) is niet van plan om het ontwerp van de Blankenburgverbinding, de nieuwe tunnel onder de Nieuwe Waterweg, te wijzigen. Aanpassingen zijn te duur of zijn nauwelijks een verbetering voor landschapskwaliteit, geluidshinder of fijnstof.

De Blankenburgtunnel wordt een verbinding tussen de A15 en de A20, en moet de Beneluxtunnel ontlasten. De keuze voor het traject is al jaren omstreden door de locatie en de gevolgen voor het open landschap aan de noordzijde van de tunnel. Volgens het huidige ontwerp-tracébesluit loopt de weg straks vanuit de tunnel over een 5 meter hoge kanteldijk om iets ten noorden ervan weer in een landtunnel, de Alkeettunnel, te verdwijnen. Die kanteldijk is nodig om het achterliggende land te beschermen als de tunnel lek raakt en er water in de polder kan stromen. Maar omwonenden en natuurorganisaties vinden de verhoogde ligging een bedreiging voor het open landschap tussen Vlaardingen en Maassluis.

Maar een verdiepte ligging en zeker een doorgetrokken tunnel is volgens Schultz te duur. “Ik heb gekeken of er mogelijkheden zijn de markt te vragen in de aanbesteding van het project een alternatief ontwerp voor de kanteldijk en/of Aalkeettunnel uit te werken. Ik acht de kans zeer gering dat de markt met een andere oplossing komt voor hetzelfde geld. “Volgens de minister kost een langere tunnel zo’n 160 miljoen euro extra. Tot nu toe is er zo’n 1,1 miljard euro voor het project begroot.

Een aanpassing van het ontwerp in deze fase zou bovendien veel vertraging opleveren, omdat daardoor extra risico’s ontstaan voor de markt en het Rijk, zo betoogt Schultz. “In de aanbesteding zouden alle partijen worden gevraagd een extra alternatief uit te werken. En als daartoe dan wordt besloten, moet het tracé-besluit worden gewijzigd met bijbehorende effectrapportages. Dat leidt tot onnodige en onwenselijke kosten, naast een grote kans op vertraging in de openstelling. Dit wil ik voorkomen.”

Volgens Schultz is er in de ontwerpkeuze aandacht genoeg geweest voor een goede inpassing. Daarvoor is 26 miljoen euro beschikbaar.

Reageer op dit artikel