nieuws

“De kern is: gelijke kansen voor het mkb”

infra 5

“De kern is: gelijke kansen voor het mkb”

MKB Infra neemt maandag afscheid van twee kopstukken van de branchevereniging. Zowel voorzitter Daan Stuit als directeur Wim van der Maas zwaait tegelijkertijd af. Maar volgens beiden is het werk voor het MKB nog niet klaar. “Ook onze achterban moet de sprong maken.”

Stuit en Van der Maas zijn beiden zeventig en Rotterdammer. Wel voor andere voetbalclubs, Sparta (Stuit) en Excelsior (Van der Maas). Ze verheugen zich op het nieuwe voetbalseizoen, als er drie Rotterdamse clubs in de Eredivisie spelen.

Verjonging nodig

Dat zowel de voorzitter en directeur gelijk vertrekt, is geen toeval. Stuit: “We zijn een mkb-organisatie die bestaat uit hardwerkende ondernemers. Maar vindt nog maar eens een ondernemer die het kan opbrengen om meer dan 25 uur per week in deze organisatie te steken. Dat kunnen vaak alleen mensen die aan het eind van hun carrière staan, waarmee de kans groot is dat ze de functie te kort uitoefenen. Dus is verjonging nodig. Daarom is ervoor gekozen dat onze opvolger (Philip van Nieuwenhuizen – red) beide functies zal combineren.”

MKB Infra werd tien jaar geleden opgericht uit onvrede over de slechte belangenbehartiging voor het mkb. Het geluid van de grote bouwbedrijven klonk voor de kleine en middelgrote bedrijven te hard door in het net opgerichte Bouwend Nederland. Ze hadden een eigen ingang nodig om het beleid in Den Haag en de lagere overheden te beïnvloeden. Voor de aangesloten bedrijven zijn overheden immers opdrachtgever in het overgrote meerendeel van het werk.

Gelijke kansen

Van der Maas: “We hebben eigenlijk al die tijd al een heel eenvoudige boodschap: gelijke kansen. We willen niet gekoesterd of voorgetrokken worden, maar gewoon dezelfde kansen krijgen als de grotere bouwers. Deze simpele boodschap klink door in alles wat we doen. Dat slaat aan bij onze leden, maar ook in politiek Den Haag.”

Dat effect merken Stuit en Van der Maas regelmatig. Stuit: “Opdrachtgevers worstelden altijd met het mkb. Ze wisten niet goed wat ze van onze bedrijven konden verwachten. Vaak dachten ze dat mkb-bedrijven vooral onderaannemers zijn. Maar al onze leden zijn hoofdaannemers, en willen het liefst op die manier ingezet worden. Maar inmiddels is zowel bij grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, als bij lokale overheden het beeld wel bijgesteld.” Van der Maas: “Er gaan meer deuren open. We worden inmiddels gezien als dè vertegenwoordigers van het mkb.”

Op de radar

Voor de brancheorganisatie is het belangrijk dat het mkb op de radar blijft, nu de regelgeving en de aanbestedingsvormen in hoog tempo veranderen. Stuit: “We hebben voor elkaar gekregen dat de Aanbestedingswet een stuk beter is geworden voor het mkb, onder andere door de verhoging van het maximumbedrag voor onderhandse aanbestedingen.” Van der Maas: “De middelen voor het mkb om deel te nemen zijn er, maar we kunnen niet altijd Economische Zaken kapittelen als het niet lukt. Ook onze achterban moet die sprong maken. Want om eerlijk te zijn is er nog veel conservatisme. “Het is altijd zo gegaan”, horen we nog vaak.”

Stuit: “Maar veel dingen veranderen. Had je vroeger een gemeentelijke dienst die wist wat er moest gebeuren, wat de regionale mkb-bedrijven konden en ze zelf inschakelde, tegenwoordig is veel van die kennis bij gemeenten verdwenen. Er is een heuse brain-drain aan de gang. En dat betekent dat bedrijven zelf meer moeite moeten doen om uit te zoeken wat die opdrachtgever eigenlijk wil. Wij adviseren vaak om eens een gemeenteraadsvergadering bij te wonen, om te horen wat er leeft in zo’n gemeente. Maar dat doet vrijwel niemand.”

Open convenant-model

Van der Maas en Stuit zien veel mogelijkheden in het Rotterdamse open convenant-model, waarbij regionale mkb-bedrijven samen met de gemeente nog voor de aanbesteding over een project praten. Van der Maas: “Op die manier kan iedereen het eens worden over de Emvi-criteria en weet iedereen wat er van ze verwacht wordt. Dat werkt enorm goed; er is geen discussie achteraf. Voor gemeenten is het ook nuttig. Zij kunnen de kennis bij de bedrijven opzuigen. Maar het mooiste is dat er vertrouwen is ontstaan tussen de partijen, en dat het proces transparant is.”

Volgens de beide bestuurders blijft de rol die het mkb vervult onveranderd groot, zelfs in een tijd van schaalvergroting. Van der Maas: “Het grootste goed van het mkb is de diversiteit, maar deze tijd vraagt wel om meer samenwerking. Voor het mkb is het hebben van eigen, vast personeel van groot belang.” Stuit: “De niet-inwisselbaarheid van mensen op het werk, het eigene, dat is voor veel opdrachtgevers nog steeds erg belangrijk. Die aanspreekbaarheid is belangrijk. Het mkb denkt in klanten in plaats van in projecten.”

Reageer op dit artikel