nieuws

Akkoord over aanleg Ringweg Leiden

infra Premium 40

Akkoord over aanleg Ringweg Leiden

De gemeenten Leiden en Leiderdorp hebben een akkoord bereikt over de Ringweg Noord. De ringstructuur leidt tot betere doorstroming van doorgaand verkeer. De eerste werkzaamheden starten in 2018.

De realisatie is begroot op 102 miljoen euro. De werkzaamheden bestaan onder andere uit een grootschalige reconstructie van bestaande wegen. Zo zal het nieuwe tracé in 2023, bij volledige ingebruikname, bestaan uit nieuwe verdiepte tunnelbakken, ongelijkvloerse en verhoogde kruisingen, alsmede fietstunnels en extra op- en afritten.

Leidse Ringweg Noord plattegrond

Geluidswal

Een van de verdiepte tunnelbakken wordt geplaatst langs de Leiderdorpse wijk Leyhof. De maximumsnelheid wordt op dit punt verhoogd van vijftig naar tachtig kilometer per uur. Wijkbewoners vrezen dat de noodzakelijke dichte geluidswal langs de tunnelbak het uitzicht op de polder belemmert.

Wethouder Kees Wassenaar (Leiderdorp) verzekert dat ook in de nieuwe situatie de polder zichtbaar blijft voor bewoners. Om een beeld van de verwachte hoogte te geven, zijn er tijdelijke geluidsschermen geplaatst. Deze proefopstelling blijft tot juni staan. Over de definitieve invulling wordt in de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp begin juli een besluit genomen.

Sloopwerkzaamheden

De route van Ringweg Noord loopt op dit moment dwars door woningen aan de Willem de Zwijgerlaan in Leiderdorp. Deze huurwoningen worden op termijn gesloopt. Bewoners ontvangen ruim van tevoren een urgentieverklaring.

Reageer op dit artikel