nieuws

Uitwerking verlengde Bentwoudlaan samen met omwonenden

infra Premium 17

Uitwerking verlengde Bentwoudlaan samen met omwonenden

Provincie Zuid-Holland heeft deze week samen met de colleges van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen de Verlengde Bentwoudlaan als voorkeursalternatief vastgesteld. Met dit besluit start de tweede fase in de Planstudie N207 Zuid.

In de Planstudie N207 Zuid zijn mogelijkheden onderzocht om de verkeersdrukte in Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp op te lossen en de leefbaarheid te verbeteren. Het trace werd eerder al aangewezen en inmiddels getoest op milieueffecten. De Verlengde Bentwoudlaan is daarom nu vastgesteld als voorkeursalternatief. Het is een eerste maatregel voor een meer robuuste infrastructuur in de regio. Daarnaast is afgesproken onderzoek te doen naar regiobrede maatregelen voor de langere termijn.

In fase 2 wordt de Verlengde Bentwoudlaan verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met belanghebbenden. Uiteindelijk leidt dit tot een aanpassing van het concept-ontwerp. Verder wordt in fase 2 een maatregel gezocht voor de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp die voor een verbetering zorgt én betaalbaar is. Rond de zomer is meer duidelijk over het verloop van fase 2 en deze eindigt met het vaststellen van een uitvoeringsbesluit in 2017.

Reageer op dit artikel