nieuws

Schultz: twee keer vier rijstroken in Randstad niet overal nodig

infra Premium 3

Schultz: twee keer vier rijstroken in Randstad niet overal nodig

Niet alle rijkswegen in de Randstad hoeven voor 2028 te worden verbreed naar twee keer vier rijstroken. Dat schrijft minister Melanie Schultz in reactie op Kamervragen van VVD’er Barbara Visser.

Standaard overal twee keer vier rijstroken in de Randstad. Dat was het idee. Schultz laat nu weten dat het voor de zogeheten Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) niet nodig is. Dat zou blijken uit een update van een eerder onderzoek.

De minister benadrukt dat voor elke verbreding moet worden aangetoond dat er sprake is van een daadwerkelijke vraag. “Het gaat mij primair om het voorkomen dan wel oplossen van bereikbaarheidsknelpunten.”

Schultz schrijft verder dat de ambitie van twee keer drie rijstroken buiten de Randstad en twee keer vier erbinnen, doelstellingen weergeven voor het jaar 2040. Ze merkt verder op dat de drukte op de weg toeneemt en de files de komende jaren vooral in de Randstad en Noord-Brabant vermeerderen.

Gebrek aan geld is vooralsnog het belangrijkste probleem. De investeringsruimte tot 2028 is nagenoeg nul. Achter de schermen wordt daarom al gesproken over de verlenging van de werking van het Infrafonds.

Schultz is met marktpartijen en decentrale overheden al langer op zoek naar nieuwe vormen van financiering. Helemaal lekker gaat dat niet. “Door de afgenomen economische groei zijn nieuwe initiatieven op een lager pitje komen te staan. Dit komt bijvoorbeeld doordat de vraag naar nieuwe kantoorlocaties flink is gedaald. Samen met hogere eisen die financiers, zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars stellen aan projectontwikkeling, blijkt het lastig om een business case rond te krijgen voor nieuwe locaties. Vanuit het Rijk kunnen we dergelijke initiatieven voor gebiedsontwikkeling wel stimuleren. Dit doen we bijvoorbeeld door aanpassing van de regelgeving in de Omgevingswet.”

Reageer op dit artikel