nieuws

Onderzoek naar containeroverslag Gouda

infra Premium 13

Onderzoek naar containeroverslag Gouda

De provincie Zuid-Holland gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een containeroverslagpunt op het Sluiseiland in Gouda. Een aantal ondernemers uit de stad heeft daarom gevraagd.

Een containeroverslag kan een deel van de verkeersdruk rond Gouda wegnemen. Vooral de drukte op de A20 en de druk op het onderliggende wegennet levert ondernemingen als logistiek bedrijf Stubbe en producent Gouda Refractories veel vertraging op. Om de doorstroming in de regio te verbeteren, voert de provincie een pakket aan maatregelen uit, zoals het realiseren van de Parallelstructuur A12 bij Gouda en het aanleggen van een Randweg Waddinxveen.

Naast het verbeteren van de regionale infrastructuur, biedt ook het goederenvervoer over water kansen om de lokale wegen te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren. Ook steeds meer bedrijven in de regio Gouda zien de voordelen van vervoer over water.

In Alphen aan den Rijn staat een grotere containerterminal, maar juist die plaats is vanuit het zuiden moeilijk bereikbaar. Over de Gouwe ligt echter een directe verbinding.

Volgens de ondernemers is het sluiseiland een perfecte plek: het ligt precies op de kruising tussen de Hollandse IJssel en de Gouwe, en kan daardoor ook als overloop fungeren voor de terminal in Alphen. In de afgelopen jaren zorgden problemen met de bruggen langs de route voor veel problemen voor de scheepvaart. De IJssel-route naar Rotterdam vanaf het Sluiseiland heeft geen belemmeringen. Omdat er nog verschillende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals de verlegging van een primaire dijk door het waterschap en de aanpak van de bestaande loskade, kan een nieuwe overslag goedkoper worden gerealiseerd door de werkzaamheden te combineren.

De locatie Sluiseiland is op dit moment een voorkeurslocatie van het betrokken bedrijfsleven. Sluiseiland heeft een goede ligging ten opzichte van de vaarwegen en van de N207. Hoewel het terrein een beperkt oppervlak heeft, is het voldoende voor een beperkt containeroverslagpunt, zo stelt het betrokken bedrijfsleven.

De gemeente liet de plaatselijke Omgevingsdienst al eerder een quick-scan doen naar het plan. Daaruit bleek dat er weinig ruimtelijke beperkingen zijn, afgezien van de mogelijke geluidseffecten.

Reageer op dit artikel