nieuws

Nieuwe richtlijn voor Friese wegen

infra Premium 45

Nieuwe richtlijn voor Friese wegen
Creative Commons - D. Brandtair

Friesland heeft nieuwe richtlijnen gemaakt voor het ontwerp van wegen en landschap.

Beide visies vervangen de verouderde Richtlijn voor het Wegontwerp (2005) en de landschapsvisie Fryske diken yn ’t grien (2004). In de nieuwe notitie van de provincie staat een brede benadering van het ontwerp van provinciale wegen centraal. Er is meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zoals stiller asfalt, slimme verlichting en faunapassages. De notitie is mede tot stand gekomen op basis van contacten met gemeenten, burgers en ondernemers.

Download hier de Nota Integraal wegontwerp 2016.

Reageer op dit artikel