nieuws

Met vacuüm versterk je de dijk van binnenuit

infra 29

Met vacuüm versterk je de dijk van binnenuit

Door slappe bodemlagen vacuüm te trekken hoopt het Hoogwaterbeschermingsprogramma dijken van binnenuit te versterken. Dat vraagt veel minder ruimtebeslag dan andere versterkingstechnieken. In Bleskensgraaf loopt een proef.

1 Verticale drains

Het begint met het aanbrengen van verticale drains in de bodem. De techniek is bekend uit onder meer de wegenbouw, waar zij wordt gebruikt om zettingen te versnellen. Hier is het doel om de bodemdeeltjes van de slappe klei- en veenlagen dichter naar elkaar toe te trekken. De lagen worden daardoor wel twee keer zo sterk, waardoor de steunberm zeker een kwart lichter kan worden uitgevoerd.

2 Filterzand

Op het proefveldje in het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf wordt geen overhoogte aangebracht. Aannemer Martens van Oord legt wel een pakket filterzand neer met horizontale drains die zijn aangesloten op vacuümpompen.

3 Monitoren

Grote vraag is of de klei- en veenlagen niet weer ontspannen en water opnemen zodra de pompen na een paar maanden worden uitgezet. Dat zou het versterkingseffect volgens projectmanager Frans van den Berg van Waterschap Rivierenland weer deels ongedaan maken. Het wordt allemaal gecontroleerd met waterspanningsmeters en andere sensoren waarvan de datakabels ook in het zandpakket zijn neergelegd.

4 Folie

Alles wordt afgedekt met folie dat de aannemer aan de randen diep ingraaft, om te voorkomen dat de drains valse lucht of slootwater aanzuigen. De verwachting is dat het maaiveld de komende maanden uiteindelijk wel een meter zal zakken. Die hoogte zal moeten worden aangevuld.

Reageer op dit artikel