nieuws

Leren van fouten en durven delen

infra Premium 20

Leren van fouten en durven delen
Sjef Prins - APA Foto

Een ongeval wil je als bouwbedrijf voorkomen. Maar als het dan toch gebeurt, kan dat niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen lessen opleveren. Zes bouwbedrijven delen nu hun ervaringen via een platform van Aboma. “Zo wordt de bedrijfstak veiliger.”

In de vliegtuigindustrie is leren van fouten en delen met anderen gemeengoed. Voor de bouw is dat laatste een omslag die langzaam zichtbaar wordt. “Vroeger was er angst voor imagoschade als er een ambulance of brandweerauto kwam voorrijden”, zegt Pieter Visser van Aboma. Dat idee hebben de deelnemende bouwbedrijven langgeleden losgelaten, zegt Ronald de Groot, KAM-manager en veiligheidskundige bij Dura Vermeer.

Kennis delen

Voor Dura Vermeer, een van de deelnemende bouwbedrijven, was er geen drempel om ervaringen te delen. Dat zit volgens De Groot in de bedrijfscultuur. “Job Dura, onze directievoorzitter, heeft gezegd: ik wil alle kennis over veiligheid delen met heel Nederland. En als je alleen collegabedrijven bereikt, mis je veel anderen die daarbij net zo veel belang hebben. We willen hen duidelijk maken: let op dat wat bij ons is voorgevallen jullie niet overkomt.”

Opdrachtgevers zouden dat meer mogen waarderen, vindt De Groot. “De zes bouwbedrijven stellen zich kwetsbaar op doordat ze deze informatie durven delen en andere bedrijven willen behoeden voor fouten. Wij staan daarmee hoger op de cultuurladder voor veiligheid.”

Governance code

Het initiatief van Aboma en de bouwbedrijven vloeit voort uit de governance code ‘Veiligheid in de bouw’, die zo’n vijftien partijen uit de bouw twee jaar geleden hebben ondertekend. Opdrachtgevers en opdrachtnemers onderschrijven dat ze zich inzetten om de veiligheidscultuur in hun eigen organisatie te verbeteren en dat ze openbaar verantwoording afleggen over die inspanningen.

Een openbaar platform is een manier om daaraan praktisch invulling te geven voor een brede doelgroep, meent Visser. Daarbij komt dat de bouwers gebruikmaken van dezelfde Aboma-applicatie die de veiligheidsprestaties van organisaties inzichtelijk maakt. “Deze bouwbedrijven hebben dezelfde methodiek. Zo ga je geen appels met peren vergelijken.” Grote bedrijven hebben meer mogelijkheden om hun ongevallen uitvoerig te analyseren, eventueel met hulp van externe deskundigen. Dat levert volgens Visser kennis op, waarvan ze kleinere branchegenoten, die die faciliteiten niet hebben, wil laten meeprofiteren. Niet alle bouwongelukken van de deelnemende bedrijven worden gedeeld. De bedrijven maken een selectie, waarbij ze vooral kijken welke incidenten zich hiervoor lenen. Visser: “Een van de criteria is dat het moet gaan om een gebruikelijke methode die is misgegaan.”

Open zijn over ongevallen maakt bouw veiliger

N261

Als voorbeeld noemt hij het ongeval bij BAM Infra tijdens de ombouw van de N261 in Waalwijk waarbij medio vorig jaar een grondwerker om het leven kwam. Hij werd geraakt door een losgeraakte kraanbak. De kraanbak werd vervoerd door een graafmachine, schoot los en viel van een talud in de greppel waar de grondwerker aan het werk was. “Er rijden duizenden van deze graafmachines die op deze manier hun kraanbakken vervoeren”, zegt Visser.

Feiten

Een andere voorwaarde is dat het interne en soms externe onderzoek is afgerond. Pas dan valt met zekerheid iets te zeggen over de toedracht, vindt Visser. “Daarom zijn deze ongevallen wat ouder. Je leert er pas van als er onderzoek naar is gedaan en je de feiten kent. Je helpt niemand als je het bijna goed hebt”, stelt Visser.

Hij verbaast zich over deskundigen die kort na een ernstig incident, zoals de twee kranen in Alphen aan den Rijn die instortten toen een brugdeel werd geplaatst, met grote stelligheid uitspraken doen over de oorzaak. “Het is godsonmogelijk dat je binnen twaalf uur precies weet wat er is misgegaan.”

Openheid geven over ongevallen past in de manier waarop de deelnemende bedrijven met veiligheid omgaan, constateert Visser. Terwijl de focus aanvankelijk lag op procedures en aansluitend technische maatregelen, gaat het nu om bewustwording.

“Het gaat juist om die laatste fase. Hoe komt het bij de medewerker tussen de oren. Dan kom je in zijn persoonlijke beleving.” Die fase kost tijd en veel inspanning, weet De Groot. “Je hebt minimaal vijf tot zeven jaar nodig voordat je het effect ziet en dan ben je er nog niet, want een ongeluk zit vaak in een klein hoekje.”

Deelnemers

De zes grote bouwbedrijven die hun veiligheidservaringen sinds kort delen op de website van Aboma zijn: BAM Bouw en Vastgoed, Dura Vermeer divisie Bouw en Vastgoed, Van Wijnen en drie TBI-bedrijven: J.P. van Eesteren, ERA Contour en Koopmans. Ze analyseren bouwongelukken die zich in hun bedrijf hebben voorgedaan en geven aan welke maatregelen ze vervolgens hebben genomen. Voordat ze de buitenwereld een inkijkje gaven, wisselden ze onderling al informatie uit over veiligheid.

Reageer op dit artikel